Coaching en intervisie

U als vertrouwenspersoon weet als geen ander dat het werk als vertrouwenspersoon veel van u vraagt. De casuïstiek is vaak ingewikkeld en nooit hetzelfde. Op het moment dat u denkt dat u een soortgelijke zaak al eens aan de hand te hebben gehad, blijkt die toch weer heel anders uit te pakken….
Centrum Vertrouwenspersonen Plus biedt u daarom verschillende vormen van begeleiding om u te ondersteunen bij het professioneel uitoefenen van uw vak. Coaching en intervisie voor vertrouwenspersonen door de begeleiders van CVP+ betekent dat u ondersteunt wordt door ervaren begeleiders. Daarnaast kan ook supervisie u als vertrouwenspersoon helpen uw vak professioneler uit te oefenen.

Individuele begeleiding
Bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus kunt u terecht voor zowel coaching als voor supervisie door ervaren coaches en geregistreerde supervisoren. Doordat de begeleiders zelf veel ervaring hebben als vertrouwenspersoon, komt u sneller tot resultaat. Coaching is daarbij meer gericht op uw praktisch handelen. Hoe doet u de dingen? Supervisie richt zich meer op de vraag waarom u de dingen doet zoals u ze doet. Wat maakt dat u toch steeds in diezelfde valkuil stapt? Waardoor lukt het u niet uw gedrag dusdanig aan te passen zodat u wel uw doel bereikt? Bij supervisie staat met andere woorden u
w persoon in relatie tot de werkuitvoering centraal. 

Intervisie
Het vertrouwelijke karakter van uw werk als vertrouwenspersoon maakt dat het vaak lastig is om met iemand over uw vraagstukken, onzekerheden of bijvoorbeeld uw morele dilemma’s te spreken.
Tijdens intervisie kunt u samen met collega vertrouwenspersonen methodisch en professioneel reflecteren op uw handelen. Centrum Vertrouwenspersonen Plus begeleidt u bij het starten van een professionele intervisiegroep.
Voor door de LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen is intervisie bovendien een voorwaarde om, in het kader van permanente educatie, een minimum aantal uren begeleide intervisie te volgen. Zie voor meer informatie hierover de website van de LVV.

Wilt u meer informatie over individuele begeleiding of over het opzetten van een intervisiegroep? Neemt u gerust contact met ons op.