Nascholingsaanbod

Hieronder vindt u een overzicht van ons nascholingsaanbod voor vertrouwenspersonen. Bij een aantal van onze workshops maken we gebruik van externe deskundigen. De data en de kosten staan bij de workshops vermeld.  We geven u allereerst een kort overzicht van al onze workshops:

-Opfrisdag voor vertrouwenspersonen (GEACCREDITEERD, uren voor certificering=8)
-De rol van de vertrouwenspersoon bij trauma opvang (GEACCREDITEERD, uren voor certificering=8)
-Een methodische aanpak van ingewikkelde casuïstiek (GEACCREDITEERD, uren voor certificering= 8)
-Dieper in op het recht: Juridische positie, kader en juridische actualiteit voor de vertrouwenspersoon (GEACCREDITEERD, uren voor certificering= 8)
-De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief (GEACCREDITEERD, uren voor certificering= 8)
-Bemiddelend optreden in de klachtafhandeling (GEACCREDITEERD,uren voor certificering= 4)
-Begeleide intervisie voor vertrouwenspersonen (uren voor certificering: 2 x 4 uur)

Voor uitgebreidere informatie per workshop, klik op de link van het factsheet  bij een van de workshops van uw keuze hieronder. Inschrijven kan via de groene knop.

 

Opfrisdag voor vertrouwenspersonen (GEACCREDITEERD)

Data:  5 november 2019 en 7 april 2020 van 09.30 tot 16.30 uur

Deze opfrisdag is speciaal opgezet voor:
-vertrouwenspersonen die nog niet zolang bezig zijn met het uitoefenen van hun nieuwe functie als vertrouwenspersoon,
-voor hen die al wat langer actief zijn als vertrouwenspersoon maar nog niet zoveel klachten hebben gehad,
-voor hen die al meer ervaring hebben als vertrouwenspersoon, maar hun kennis en vaardigheden verder willen verdiepen.

Wilt u uw kennis en vaardigheden verder verbreden en verdiepen, dan is dit mogelijk een leerzame nascholing voor u. Alle drie de rollen van de vertrouwenspersoon komen aan bod. Aan de hand van ons gespreksmodel voor de ondersteuning tijdens de klachtafhandeling, nemen we de hele klachtafhandeling nog een keer door met de do’s en don’ts.
Klik hier voor de factsheet voor meer informatie over deze nascholing

Oorsprongpark 7, UTRECHT
EUR 350 (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)

De rol van de vertrouwenspersoon bij trauma opvang (GEACCREDITEERD)

Data: 10 september 2019 en 11 februari 2020 van 09.30 – 16.30 uur

Vertrouwenspersonen komen binnen hun werk regelmatig in aanraking met melders die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het is van belang dat de vertrouwenspersoon inzicht heeft in het verwerkingsproces na het meemaken van een schokkende gebeurtenis en wat normale reacties kunnen zijn na het meemaken hiervan. Tevens is het goed te signaleren wanneer de verwerking niet loopt en waar mogelijk heen verwezen kan worden. Deze nascholing is bedoeld voor interne- en externe vertrouwenspersonen, die hun kennis willen uitbreiden over traumaopvang en het verwerkingsproces na het meemaken van schokkende gebeurtenissen. De nascholing is toegespitst op de rol van de vertrouwenspersoon. Wat zijn de does en de don’ts.
De nascholing wordt gegeven door Drs. Pepita David, GZ psycholoog en psychotherapeut BIG en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Tevens is zij werkzaam als opleider, coach en supervisor.
Klik hier voor de factsheet voor meer informatie over deze nascholing

Oorsprongpark 7, UTRECHT
EUR 350 (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)

Een methodische aanpak van ingewikkelde casuïstiek (GEACCREDITEERD)

Data: 19 november 2019 en 21 mei 2020 van 09.30 tot 16.30 uur

Deze nascholing richt zich op vertrouwenspersonen die worstelen met ingewikkelde casuïstiek en zoeken naar een manier waarop ze die methodisch te lijf kunnen gaan. In de nascholing wordt daarom een methode aangereikt waarmee je als vertrouwenspersoon gestructureerd een casus onderzoek en op die manier antwoord krijgt op de vraag: doe je de dingen die je als vertrouwenspersoon moet doen? Dit onderzoek werkt het beste als je werkt met eigen en actuele casuïstiek. Vandaar de uitnodiging om vooral eigen casuïstiek mee te nemen!

Oorsprongpark 7, UTRECHT
EUR 350 (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)

Dieper in op het recht: Juridische positie, kader en juridische actualiteit voor de vertrouwenspersoon (GEACCREDITEERD)

Data:  24 september 2019 en 10 maart 2020 van 09:30 tot 16:30 uur

De workshop richt zich op juridische verdieping in drie aspecten van de taak van vertrouwenspersoon. Door je bewust te zijn van je juridische positie en een goede kennis te hebben van de wetgeving en de jurisprudentie over de aanpak van ongewenst gedrag, verwerf je een steviger positie binnen de organisatie, kun je je werk beter doen en meer invloed uitoefenen.

Tijdens de workshop wordt de nieuwste wetgeving en meest recente jurisprudentie besproken en worden ervaringen uitgewisseld. Zo verkrijg je nieuwe inspiratie en inzichten om mee aan de slag te gaan in je eigen organisatie of als extern vertrouwenspersoon bij de aangesloten organisaties.

De workshop wordt gegeven door mr. Margriet Maris. Margriet is zelfstandig mediator/jurist en werkt sinds 2008 ook als extern vertrouwenspersoon binnen onder andere het welzijnswerk. Ze had zitting in klachtencommissies van Riagg Rijnmond en politie Rotterdam-Rijnmond. De deskundigheid van Margriet ligt op het terrein van de aanpak van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Van 1988 tot 2013 was zij verbonden aan antidiscriminatie bureau stichting RADAR.
Klik hier voor de factsheet voor meer informatie over deze workshop

Oorsprongpark 7, UTRECHT
EUR 350 (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)

De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief (GEACCREDITEERD)

Data:  28 november 2019 en 31 maart 2020 van 09:30 tot 16:30 uur

In deze nascholing kijken we naar wat een adviseur ook tot een goede adviseur maakt. En we onderzoeken op welke wijze je als vertrouwenspersoon kunt adviseren over signalen in de organisatie die kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Welke systemische componenten kun je daar eventueel in herkennen? Wat doe je als adviseur wanneer je ziet dat er patronen in de organisatie zichtbaar worden die kunnen leiden tot ongewenst gedrag?
Klik hier voor de factsheet voor meer informatie over deze workshop

Oorsprongpark 7, UTRECHT
EUR 350 (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)

Bemiddelend optreden in de klachtafhandeling (GEACCREDITEERD)

Data:  12 november 2019 en 16 juni 2020 van 09:30 tot 16:30 uur

Eigenlijk is iedereen het er wel over eens. Als je een klager ondersteunt kan je niet bemiddelen tijdens de klachtafhandeling. Wat kan er wel? Je bent er als vertrouwenspersoon ook op gericht om de klager te ondersteunen om het probleem zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Het wordt je ook wel gevraagd: Kunt u dan niet bemiddelen? Daar gaat deze workshop over. We gaan de grenzen onderzoeken: Wanneer kun je bemiddelend optreden en wanneer niet? Of blijft het antwoord altijd NEE? Klik hier voor de factsheet over deze workshop

Oorsprongpark 7, UTRECHT
EUR 350 (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)

Begeleide intervisie voor vertrouwenspersonen

Startdata: in overleg met de deelnemers van 13:30 tot 16:30 uur

Geen enkele klacht is hetzelfde en de aard van het beroep van vertrouwenspersoon maakt het erg moeilijk om de vaak ingewikkelde kwesties met collega’s of leidinggevenden te bespreken. Toch is het essentieel om als vertrouwenspersoon je deskundigheid op peil te houden door regelmatig naar je eigen handelen te kijken. Om die reden organiseert Centrum Vertrouwenspersonen Plus 4 x per jaar een intervisiebijeenkomst voor vertrouwenspersonen. Minimaal aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten is 5, het maximum 8.
Klik hier voor de factsheet over begeleide intervisie.

locatie: in overleg met deelnemers
EUR 275 voor 2 bijeenkomsten (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)

Heeft u vragen naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog vragen? Vul dan het contactformulier in of neem contact op via info@cvp-plus.nl.