november 15, 2015
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor Centum Vertrouwenspersonen Plus op LVVcongres

Centum Vertrouwenspersonen Plus op LVVcongres

Op donderdag 12 november stond Centrum Vertrouwenspersonen Plus met een eigen informatiestand op het LVVcongres ‘Pesten is geen kinderspel’. Gezien de grote opkomst en de drukte bij onze informatiestand was het voor ons een groot succes. Veel vertrouwenspersonen hebben kennis gemaakt met Centrum Vertrouwenspersonen Plus en ons aanbod

Naast directeur Anton de Leeuw was ook Marjon Westerhof aanwezig om de deelnemers aan het congres iets te vertellen over de basisopleiding tot vertrouwenspersoon van Centrum Vertrouwenspersonen Plus en over de nascholingsactiviteiten voor vertrouwenspersonen. Vanzelfsprekend kon Marjon ook uitgebreid vertellen over de geaccrediteerde nascholing ‘Omgaan met cultuurverschillen’ die ze immers zelf verzorgd.

 

de fraaie informatiestand van Centrum Vertrouwenspersonen Plus

de fraaie stand van Centrum Vertrouwenspersonen Plus

 

Marjon Westerhof achter onze informatiestand

Marjon Westerhof achter onze informatiestand

 

november 5, 2015
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor CVP+ neemt VertrouwensPersonen Nederland (VPN) over!

CVP+ neemt VertrouwensPersonen Nederland (VPN) over!

Het is een feit: CVP+ is de nieuwe eigenaar van VertrouwensPersonen Nederland

Het is een feit: CVP+ is de nieuwe eigenaar van VertrouwensPersonen Nederland!

Op 4 november was het zover: Lilian Vermeulen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus tekent het contract waarmee CVP+ eigenaar wordt van Vertrouwenspersonen Nederland (VPN). Daarmee is CVP+ voor zo’n 60 organisaties in de kinderopvang de leverancier van vertrouwenspersonen! Daar zijn we natuurlijk zeer trots op. We zijn ook JSO in Gouda zeer dankbaar dat de overdracht zo soepel is verlopen. Benieuwd naar wat VPN inhoudt? Kijk op www.vertrouwenspersonennederland.nl.

 

IMG-20151104-WA0001

De betrokkenen bij de overdracht: Marja van Dijk (adviseur JSO), Gerda van Dijk (manager JSO), Saskia Keereweer (bestuurder JSO) en Lilian Vermeulen (directeur CVP+)

 

 

 

 

 

 

juni 11, 2015
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor 7 tips voor het vergroten van de sociale veiligheid binnen organisaties

7 tips voor het vergroten van de sociale veiligheid binnen organisaties

Medewerkers voelen zich zowel fysiek en mentaal beter als ze hun werkzaamheden kunnen verrichten binnen een sociaal veilige context. Als ze niet iedere dag over hun schouder hoeven te kijken omdat ze gepest worden of benauwd hoeven te zijn voor intimidatie door een leidinggevende. Investeren in een sociaal veilige werkomgeving levert een uw organisatie veel op. Te denken valt dan aan:
Verbetering van het algemeen welbevinden en verhoging van het plezier in het werk, verminderd ziekteverzuim en ook aan betere bedrijfsresultaten. Maar hoe bewerkstelligt u nu zo’n sociaal veilige werkomgeving? Het is immers gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hieronder 7 tips die stuk voor stuk een bijdrage leveren aan die sociaal veilige werkomgeving:

1. Formuleer helder welk gedrag u van medewerkers wilt zien.
Als medewerkers niet weten wat u van ze verwacht, kunnen ze immers ook niet aan die verwachtingen voldoen. Het is daarom goed om regelmatig met medewerkers te spreken over het gewenste gedrag en ze voor dat gewenste gedrag ook te belonen. Bijvoorbeeld door het geven van positieve feedback. De HR-cyclus is ook een aangewezen instrument om hierbij in te zetten waarbij in eerste instantie de focus zou moeten liggen op ontwikkeling van de medewerker.

2. Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken.
Je hoort het vaak: collega’s moeten elkaar aan kunnen spreken. Dat hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid. Zomaar collega’s aanspreken zonder dat er een aantal stappen aan vooraf is gegaan, kan echter juist leiden tot onveiligheid en een cultuur van heimelijkheid.
Als je aangesproken wordt zonder dat je je over je eigen waarden en normen hebt kunnen uitspreken, zonder dat het een en ander voldoende is besproken en afgesproken, blijft aanspreken teveel hangen op incidenten en persoonlijk optreden. Het hangt dan van de toevalligheid en voorkeuren af van degenen die wel besluiten anderen aan te spreken.
Vandaar dat het van belang is een cultuur tot stand te brengen waarin het elkaar aanspreken onderdeel is van een stappenplan van uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken.

3. Geef als leidinggevende het goede voorbeeld.
Leidinggevenden zijn zeer bepalend voor de wijze waarop medewerkers zich binnen een organisatie zullen gedragen. Neemt een leidinggevende het niet zo nauw met de regels? Of denkt hij dat het nodig is medewerkers te pesten? Dan is er gerede kans dat nogal wat medewerkers ditzelfde gedrag naar hun collega’s gaan vertonen. Andersom geldt ook. Als een leidinggevende in zijn gedrag laat zien en horen dat hij bijvoorbeeld niet gediend is van ongewenst gedrag als pesten of discriminatie, dan zullen medewerkers dat gedrag ook minder laten zien.

4. Train leidinggevenden en medewerkers in het omgaan met ongewenst gedrag.
Ondanks alle goede bedoelingen, diverse maatregelen en cultuurveranderingen, zal ongewenst gedrag zo nu en dan de kop opsteken binnen uw organisatie. Het is dan wel heel bepalend hoe u daar mee om gaat. Raakt u in paniek en probeert u het als het ware onder het tapijt te vegen? Medewerkers zullen dan al snel het gevoel krijgen dat klachten bij u en bij de organisatie niet in goede handen zijn. Het kan er voor zorgen dat er een volgende keer niet snel meer gemeld wordt waardoor klachten dus ‘ondergronds’ gaan. En dat is nu juist niet wat u wilt. Als u klachten goed op pakt, kunt u en de organisatie er juist veel van leren. Weet u niet wat te doen bij situaties rondom ongewenst gedrag? Een goed opgeleide vertrouwenspersoon kan u adviseren bij klachtafhandeling en daarmee zijn we meteen bij punt 5.

5. Stel een of meerdere vertrouwenspersonen aan, leidt hen goed op en geef ze een belangrijke rol in het vormen van beleid rondom ongewenste omgangsvormen.
Een vertrouwenspersoon heeft als het ware de functie van uitlaadklep in de organisatie. Medewerkers kunnen daar naartoe met kwesties die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld. Vertrouwenspersonen luisteren naar het verhaal van de medewerker en kunnen bijvoorbeeld helpen bij het indienen van een klacht. Veel leidinggevenden en medewerkers weten echter niet dat een vertrouwenspersoon ook een belangrijke rol kan vervullen in het tot stand komen van het beleid ongewenst omgangsvormen. Dan is het wel zaak om de vertrouwenspersoon goed op te laten leiden. Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden bij de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl). De opleiding tot vertrouwenspersoon van Centrum Vertrouwenspersonen Plus is door de LVV gecertificeerd. Kijk op onze website voor meer informatie over onze opleiding tot vertrouwenspersoon.

6. Zorg voor afstemming tussen diverse partners binnen een organisatie zoals Vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, OR en bijvoorbeeld HR.
Het bewerkstelligen van een werkomgeving waarbinnen medewerkers zich veilig voelen, kunt u niet alleen. Het vraagt om samenwerking tussen de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij sociale veiligheid. Het tot stand brengen van een goede zorgstructuur, waarbij medewerkers weten waar ze terecht kunnen bij bijvoorbeeld een klacht m.b.t. ongewenst gedrag, is een belangrijke voorwaarde waardoor medewerkers zich ook serieus genomen zullen voelen. Niet alleen de vindbaarheid binnen die zorgstructuur is van belang maar ook de onderlinge verwijzing. Weet bijvoorbeeld een externe Arbo-arts dat er een vertrouwenspersoon is waar hij naar door kan verwijzen? Kennen ze elkaars werkwijze?

7. Monitor de sociale veiligheid door relevante vragen daarover op te nemen in de RI&E en in bijvoorbeeld een MTO.
Meten is weten. Hoewel u nog zo uw best kunt doen om de medewerkers zich veilig te laten voelen, toch zullen er altijd zaken te verbeteren zijn. Zaken waarvan u vaak niet op de hoogte bent omdat ze niet direct verteld worden bijvoorbeeld. Daarom is het van belang periodiek onderzoek te doen naar de ervaren sociale veiligheid binnen de organisatie.
Daarvoor zijn er twee belangrijke tools die ingezet kunnen worden. Ten eerste het Medewerkers TevredenheidsOnderzoek (MTO). Ten tweede de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Beide instrumenten zijn natuurlijk breder bedoeld dan alleen het domein sociale veiligheid. Bij de samenstelling van de vragen wordt echter nogal eens vergeten vragen mee te nemen op het gebied van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan ook hierbij ondersteunen.

Heeft u behoefte om eens vrijblijvend verder te praten over de situatie bij u in de organisatie? Neem contact op met Centrum Vertrouwenspersonen Plus via 06-81316936, via info@cvp-plus.nl of neem een kijkje op onze website.

april 28, 2015
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor SZW start voorlichtingscampagne tegen pesten op de werkvloer

SZW start voorlichtingscampagne tegen pesten op de werkvloer

Afgelopen weekend las ik een interview in de Volkskrant over Esther Verhoef. Je weet wel, de schrijfster van de dierenboeken (o.a. De Grote Hondenencyclopedie) waarvan er meer dan 9 miljoen zijn verkocht. De laatste jaren is Esther Verhoef natuurlijk vooral bekend van de thrillers. Van haar zeventien thrillers zijn er inmiddels ook al weer ruim 1,9 miljoen verkocht. Ze doet dus duidelijk iets goed. Dat dit niet altijd zo geweest is, wordt ook pijnlijk duidelijk uit het interview.
Ze vertelt daarin dat ze vanaf haar 7e tot haar 14e zo’n beetje elke dag werd gepest. Ze zegt daar zelf over: “Mensen hebben het weleens over pesten maar voor mij was dit echt oorlog” Haar verhaal is helaas het verhaal van veel kinderen: “Alles doen om escalatie te vermijden, oogcontact vermijden, mezelf klein maken, thuis je mond houden, leraren die niets deden”. Pas toen Verhoef zelf een keer terug vocht, veranderde de verhoudingen voorgoed.

Het zure van dit verhaal is dat het ‘t universele verhaal lijkt te zijn van een kind dat gepest wordt. Zo mogelijk nog zuurder is het feit dat het pesten niet stopt op school. Onlangs werd weer eens duidelijk dat pesten op de werkvloer minstens zo’n groot probleem vormt. Naast de psychische schade voor zowel de slachtoffers (zo’n 500.000 is de schatting) , de omstanders en de daders, loopt de schade voor organisaties op naar een bedrag tussen de 2 en de 4 miljard (Metro, 27 april).

Reden genoeg voor diverse initiatieven. Zo is de stichting Pesten op de werkvloer gestart met een petitie met als doel “Het verbeteren van de rechtspositie van slachtoffers, hulp aan slachtoffers, stimuleren bewustwording organisaties met preventie en adequatere handhaving bij misstanden.”(www.pestenopdewerkvloer.nl). Ook pleit de stichting voor een sterkere positie van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (www.lkog.nl) en een goede beschikbaarheid van onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Het ministerie van SZW erkent de problemen rondom pesten en start daarom vanaf juni een voorlichtingscampagne op radio en internet tegen ‘pesten op de werkvloer’. Daarnaast gaat de inspectie bij gewone controles beter letten op treiterijen op het werk. Wat ons betreft een eerste stap op weg naar een betere preventie, en bijvoorbeeld een betere rechtspositie voor van slachtoffers. Dat dit niet voldoende zal zijn, is ook duidelijk.

januari 13, 2015
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor Opnieuw nascholing Centrum Vertrouwenspersonen Plus geaccrediteerd!

Opnieuw nascholing Centrum Vertrouwenspersonen Plus geaccrediteerd!

Centrum Vertrouwenspersonen plus heeft opnieuw een van haar nascholing geaccrediteerd. Het gaat om de nascholing: omgaan met culturele verschillen. Deze workshop duurt een hele dag en wordt verzorgd door Marion Westerhof, ervaren vertrouwenspersoon en intercultureel coach.  We zijn trots dat we deze workshop kunnen aanbieden omdat we denken dat hij een belangrijke aanvulling is op het bestaande aanbod.

Een vertrouwenspersoon kan op diverse  manieren te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen als gevolg van culturele diversiteit op de werkvloer. Bewuste en onbewuste insluiting- en uitsluitingsmechanismen kunnen leiden tot (het ervaren van) pesten, discriminatie en intimidatie.  Het is voor de vertrouwenspersoon van belang zich bewust te zijn van zowel de eigen culturele context als die van de andere betrokkenen. Na de theoretische fundamenten van culturele dynamiek te hebben gelegd is zelfinzicht het interactieve vertrekpunt van deze nascholing. De vertrouwenspersoon leert te reflecteren op eventuele eigen ‘heilige huisjes’ die van invloed zijn op het begeleidingstraject. Vervolgens wordt geoefend om de verkregen inzichten in te zetten bij de opvang en begeleiding van hulpvragers. Daarna verschuift de aandacht naar signalering en praktische handvatten en do’s and don’ts om voor de voorlichting en het adviseren aan de organisatie.

Kortom, een aanrader voor die vertrouwenspersonen die wil weten in hoeverre culturele verschillen van invloed zijn op het ontstaan van ongewenst gedrag en wat je daar vervolgens als vertrouwenspersoon mee kunt.

oktober 20, 2014
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor 3 nascholingen van CVP+ geaccrediteerd

3 nascholingen van CVP+ geaccrediteerd

Vertrouwenspersonen die op zoek zijn naar geaccrediteerde bij- en nascholingen zijn bij Centrum VertrouwensPersonen Plus aan het juiste adres.  Inmiddels zijn er 3 workshops door de LVVV geaccrediteerd. Het gaat om de workshop ‘Weerbarstige casuïstiek’, ‘De vertrouwenspersoon en minderjarigheid’ en ‘Wat de vertrouwenspersoon moet weten van verzuim’.

Weerbarstige casuïstiek biedt je als vertrouwenspersoon de mogelijkheid om extra te oefenen met zaken waar je van wakker ligt. Tijdens de workshop heb je de mogelijkheid eigen casuïstiek in te brengen en die onder begeleiding van ervaren vertrouwenspersonen te bespreken.

De vertrouwenspersoon en minderjarigheid is bedoeld voor vertrouwenspersonen die werken in bijvoorbeeld het onderwijs, de jeugdzorg of de kinderopvang. Minderjarigheid kent haar eigen regelgeving en dit maakt het werk van de vertrouwenspersoon extra complex.

Wat de vertrouwenspersoon moet weten van verzuim. Vertrouwenspersonen krijgen regelmatig te maken met medewerkers die door ongewenst gedrag in een verzuimsituatie terecht komen. Dan is het goed te weten wat de regelgeving op dit vlak zegt.

Naast de bovenstaande workshops werken we bij CVP+ hard om ook onze andere workshops geaccrediteerd te krijgen. Klik op de link voor meer informatie over ons gehele nascholingsaanbod.

 

september 21, 2014
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor Opleidingen CVP+ nu zonder BTW

Opleidingen CVP+ nu zonder BTW

Afgelopen week hebben we bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus de audit doorstaan van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, het CRKBO. Hierdoor is CVP+ CRKBO-geregistreerd en hoeven we voor onze opleidingen en nascholingen niet langer BTW te heffen. Dit levert u als klant dus een besparing op van 21%! Op de basisopleiding tot vertrouwenspersoon scheelt dat al snel een paar honderd euro.
We zijn uiteraard blij met de registratie, niet alleen omdat we de kosten voor onze opleidingen hierdoor laag kunnen houden maar ook omdat de CRKBO-registratie een bewijs is dat wij werken conform een belangrijke kwaliteitsstandaard. Klik op de link voor meer informatie over het CRKBO.

april 15, 2014
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor CVP-Plus start basisopleiding tot vertrouwenspersoon gericht op minderjarigheid

CVP-Plus start basisopleiding tot vertrouwenspersoon gericht op minderjarigheid

Centrum Vertrouwenspersonen Plus start op 12 juni 2014 een nieuwe basisopleiding tot vertrouwenspersoon met als specialisatie minderjarigheid. Deze basisopleiding is speciaal bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen die te maken (gaan) hebben met minderjarigheid in hun organisatie. U kunt dan denken aan het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang. Waarom deze specialisatie?
We hebben de ervaring dat het werken met minderjarigen extra expertise vraagt van een vertrouwenspersoon. Er is aanvullende wetgeving van kracht en als vertrouwenspersoon heb je vaak te maken met aanzienlijk meer betrokkenen dan bij zaken waar geen sprake is van minderjarigheid. Een klacht met betrekking over seksuele intimidatie vraagt al zeer behoedzaam opereren van een vertrouwenspersoon maar als het gaat om (een vermoeden van) seksueel misbruik van een minderjarig kind, moet je heel goed weten wat je wel en wat je niet doet om grotere schade te voorkomen. In de specialisatie van Centrum Vertrouwenspersonen Plus krijgt u de nodige kennis en de middelen aangereikt waarmee u ook de ingewikkeldste zaken tot een goed einde brengt.
Kijk voor meer informatie op onze website.

maart 13, 2014
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor Basisopleiding tot vertrouwenspersoon CVP+ door LVV gecertificeerd!

Basisopleiding tot vertrouwenspersoon CVP+ door LVV gecertificeerd!

Na veel inspanningen en lang wachten is het toch eindelijk zo ver. Onze basisopleiding tot vertrouwenspersoon is door de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen gecertificeerd! Wij zijn 1 van de 6 opleidingsinstituten in heel Nederland die over dit keurmerk beschikt. Het keurmerk van de LVV is wat ons betreft een belangrijk signaal naar onze klanten dat we kwaliteit en betrouwbaarheid van groot belang vinden.Wat betekent dit nu verder voor onze opleiding? Feitelijk verandert er niets want wij hielden er al een hoge standaard op na en dat blijven we natuurlijk doen. Voor toekomstige klanten is het wel van belang te weten dat ze zich inschrijven voor een opleiding waarvan ook externe partijen hebben vastgesteld dat ze aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Na afronding van onze opleiding is een deelnemer gecertificeerd vertrouwenspersoon. Dit is ook voor organisaties een belangrijk gegeven.

maart 6, 2014
door Anton
Reacties uitgeschakeld voor Veel Nederlandse vrouwen slachtoffer seksueel geweld

Veel Nederlandse vrouwen slachtoffer seksueel geweld

Maar liefst 45 procent van de Nederlandse vrouwen zegt slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar geweld onder vrouwen in Europa dat is uitgevoerd door het EU-agentschap voor de grondrechten. Klik voor meer informatie op de link voor de Nederlandstalige factsheet van het agentschap.

Die 45% ligt aanzienlijk hoger dan andere landen in Europa. Dit kan deels verklaard worden uit het hogere aantal aangiftes in Nederland en deels aan de hogere participatiegraad van Nederlandse vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar er lijkt toch meer aan de hand. Naar ons idee wordt er simpelweg te weinig gedaan om vrouwen beter te beschermen tegen (seksueel) geweld. Dit onderwerp zou dan ook veel meer aandacht dienen te krijgen in het onderwijs door bijvoorbeeld speciale lessen over grensoverschrijdend gedrag in het algemeen en tegen vrouwen in het bijzonder. Dat is volgens ons makkelijker dan men denkt dat het is. Vervang bijvoorbeeld tijdens de lessen LLB (Leren Loopbaan en Burgerschap) de computer door een docent die weer ouderwets in gesprek gaat met studenten over dit soort onderwerpen en je komt volgens ons een heel eind. Voorlichting door vertrouwenspersonen binnen bedrijven en instellingen kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording rond dit onderwerp. Er zal in ieder geval iets gedaan moeten worden. Ieder slachtoffer is er een teveel en voor die 45% moeten we ons schamen!

Zie ook het artikel in Trouw over het genoemde onderzoek.