Factsheet de rol van de VP bij trauma opvang

Vertrouwenspersonen komen binnen hun werk regelmatig in aanraking met melders die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het is van belang dat de vertrouwenspersoon inzicht heeft in het verwerkingsproces na het meemaken van een schokkende gebeurtenis en wat normale reacties kunnen zijn na het meemaken hiervan. Tevens is het goed te signaleren wanneer de verwerking niet loopt en waar mogelijk heen verwezen kan worden.

U leert:

  • Wat schokkende gebeurtenissen zijn aan de hand van voorbeelden en kenmerken;
  • Hoe de verwerking verloopt;
  • Wat gezonde reacties zijn, welke verwerkingsfasen we onderscheiden;
  • Signalen herkennen van een verstoord verwerkingsproces;
  • Hoe u medewerkers kan opvangen die een schokkende gebeurtenis hebben mee gemaakt;
  • Wat dit betekent voor de taken van de vertrouwenspersoon.

Deze nascholing is bedoeld voor interne- en externe vertrouwenspersonen, die hun kennis willen uitbreiden over traumaopvang en het verwerkingsproces na het meemaken van schokkende gebeurtenissen. De nascholing is toegespitst op de rol van de vertrouwenspersoon. Wat zijn de does en de don’ts.

Bij de opbouw van de nascholing is gekozen voor een duidelijk theoretisch kader. Deze kennis wordt m.b.v. diverse oefeningen verder uitgediept. Aan het einde van de nascholing wordt d.m.v. (eigen) casuïstiek de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Reflectie op de eigen rol als vertrouwenspersoon vormt een belangrijk onderdeel van deze nascholing.

 

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur (uren voor accreditatie = 8)

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur voor de duur van de workshop en 1 uur reflectie na afloop van de workshop.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 maximaal 12 personen

Kosten
De kosten voor de nascholing bedragen  € 350,-. (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW).  Materiaalkosten en locatiekosten zijn inbegrepen.

Trainer
De nascholing wordt gegeven door Drs. Pepita David, GZ psycholoog en psychotherapeut BIG en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Tevens is zij werkzaam als opleider, coach en supervisor.

Bewijs van Deelname
De deelnemer ontvangt na deelname een bewijs van deelname.

Contactgegevens
website: www.cvp.plus
email : info@cvp-plus.nl
telefoon: 06-81316936