factsheet ‘begeleide intervisie’

Geen enkele klacht is hetzelfde en de aard van het beroep van vertrouwenspersoon maakt het erg moeilijk om de vaak ingewikkelde kwesties met collega’s of leidinggevenden te bespreken. Toch is het essentieel om als vertrouwenspersoon je deskundigheid op peil te houden door regelmatig naar je eigen handelen te kijken.
Om die reden organiseert Centrum Vertrouwenspersonen Plus begeleide intervisiebijeenkomsten.

Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode.
Intervisie is professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld en het persoonlijk handelen, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Wij bieden u deskundige ondersteuning om intervisie op een professionele manier vorm te geven. Dit doen wij door verschillende intervisiemodellen toe te passen en aandacht te besteden aan intervisievaardigheden.

De intervisie wordt begeleid door Anton de Leeuw of Lilian Vermeulen.
Zij werken vanuit hun dagelijkse praktijk als vertrouwenspersoon en zijn daarnaast geregistreerd supervisor en coach, geregistreerd mediator en trainers van de gecertificeerde basisopleiding vertrouwenspersoon.

Duur van de intervisie:
2 x 1 dagdeel van 3 uur.

Studiebelasting:
Deelname aan de intervisie: 3 uur
Voorbereiding van de intervisiebijeenkomst: 1 uur

Aantal deelnemers:
Minimaal 4 maximaal 6 personen

Kosten:
De kosten voor de begeleide intervisie bedragen € 275,- (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW). Materiaalkosten en locatiekosten zijn inbegrepen.

Hercertificering:
De gestarte intervisiegroep kan zelfstandig verdergaan, zodat deze intervisiebijeenkomsten ook meetellen voor de herregistratie van gecertificeerde vertrouwenspersonen van het LVV. Hiervoor kan de groep worden aangemeld als intervisiegroep bij het LVV.