factsheet nascholing ‘De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief’

Vertrouwenspersonen hebben een signalerende en adviserende rol naar het management. Maar die adviserende rol goed vervullen is lang nog niet makkelijk. Veel vertrouwenspersonen wortelen dan ook met die rol. Vandaar dat we in het eerste deel van deze nascholing dieper in gaan op de vraag wat een adviseur nu eigenlijk tot een goede adviseur maakt. Vertrouwen blijkt hierbij keer op keer een kernwoord te zijn. Maar hoe zorg je voor vertrouwen bij het management zonder daarbij ook je onafhankelijkheid te verliezen?
We gaan hiermee aan de slag aan de hand van systemische patronen die kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Hoe herken je systemische principes die kunnen leiden tot ongewenst gedrag en wat doe je er dan mee richting het management?

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor interne- en externe vertrouwenspersonen, die hun rol als adviseur willen versterken

Inhoud:
De workshop richt zich met name op de volgende taak:

  • Adviseren van het management

Bij de opbouw van de workshop is gekozen om eerst in te zoomen op de vraag wat een adviseur tot een goede adviseur maakt. Omdat vertrouwen hier een zeer grote rol in speelt, onderzoeken we eerst hoe vertrouwen wordt opgebouwd en wat je als vertrouwenspersoon zelf kunt doen om het vertrouwen in jou als adviseur te vergroten.
In het tweede deel van de nascholing  gaan we dieper in op patronen die kunnen leiden tot ongewenst gedrag en wat je daar als vertrouwenspersoon mee kunt vanuit je adviserende rol. In de nascholing maken we gebruik van afwisselende werkvormen en nodigen we deelnemers van harte uit om eigen casuïstiek in te brengen.

Duur van de workshop:
1 dag van 6 uur.

Studiebelasting:
Ongeveer 6 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur voor de duur van de workshop en 1 uur reflectie na afloop van de workshop.

Aantal deelnemers:
Minimaal 6 maximaal 12 personen

Kosten:
De kosten voor de workshop bedragen € 350,- (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW). Materiaalkosten en locatiekosten zijn inbegrepen.

Bewijs van deelname:
Als de deelnemer zich tijdens de aanwezigheid heeft ingezet en blijk heeft gegeven tijdens de praktijkopdrachten van het behalen van de gestelde doelen ontvangt hij/zij een bewijs van deelname.