Factsheet opfrisdag voor vertrouwenspersonen

Deze opfrisdag is speciaal bedoeld voor:
-vertrouwenspersonen die nog niet zolang bezig zijn met het uitoefenen van hun nieuwe functie als vertrouwenspersoon
-voor hen die al wat langer actief zijn als vertrouwenspersoon maar nog niet zoveel klachten hebben gehad
-voor hen die al meer ervaring hebben als vertrouwenspersoon, maar hun kennis en vaardigheden verder willen verdiepen.

Wilt u uw kennis en vaardigheden verder verbreden en verdiepen, dan is dit mogelijk een leerzame nascholing voor u. Alle drie de rollen van de vertrouwenspersoon komen aan bod. Aan de hand van ons gespreksmodel voor de ondersteuning tijdens de klachtafhandeling, nemen we de hele klachtafhandeling nog een keer door met de do’s en don’ts. We gebruiken een methode casuïstiekbespreking om naar aanleiding van verschillende casussen uw rol als vertrouwenspersoon verder uit te diepen. Aan de hand van deze casus kijken we niet alleen naar de ondersteuning bij de klachtafhandeling o.a. naar de juridische aspecten, kaders en protocollen, maar ook wat u n.a.v. deze casus kunt  doen in uw voorlichtende en adviserende rol.

We maken gebruik van verschillende oefenopdrachten en u kunt uw eigen casuïstiek deze dag inbrengen.

De nascholing richt zich op de volgende taken:
-opvang van klagers en klachtafhandeling
-PR en voorlichting
-signalering en advisering

De opfrisdag wordt begeleid door een ervaren trainer en vertrouwenspersoon (bij max 6 deelnemers) en door twee trainers (bij max 12 deelnemers). De leeropbrengst zit voor een belangrijk deel in de feedback die gegeven wordt n.a.v. de oefenopdrachten. Door de inzet van meerdere trainers bij 6 personen waarborgen we de individuele aandacht die elke vertrouwenspersoon verdient.

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur volgen van de nascholing en 1 uur reflectie na afloop van de dag.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Kosten
De kosten voor de opfrisdag bedragen € 350,- (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW). Materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering.

Contactgegevens
website: www.cvp.plus
email : info@cvp-plus.nl
telefoon: 06-81316936