factsheet Vertrouwenspersoon specialisatie Onderwijs (PO / VO en MBO)

De basisopleiding tot vertrouwenspersoon met specialisatie onderwijs is gecertificeerd door de LVV. Vertrouwenspersonen die werkzaam zijn binnen het onderwijs en die deze opleiding gevolgd hebben, zijn in staat om melders op professionele wijze op te vangen en verder te helpen door in te schatten welke hulp in dit geval het beste is. Daarnaast is men in staat om de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. U levert op deze wijze een zinvolle bijdrage aan een veilige school.

De opleiding bestaat uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek d.m.v. onder andere rollenspelen. De volgende onderwerpen komen in de basisopleiding vertrouwenspersoon specialisatie Onderwijs aan de orde:

 

Basishouding en vaardigheden

 • Communicatieve vaardigheden
 • Reflectieve vaardigheden
 • Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
 • Adviesvaardigheden richting

 Vakgebied

 • Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
 • Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering (medewerkers, leerlingen en ouders)
 • Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden en culturele verschillen
 • Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
 • Juridische kader en Wet- en regelgeving m.n. rond het beleid psychosociale arbeidsbelasting (Arbowetgeving, cao’s, onderwijswetgeving)
 • Verwijzen & sociale kaart
 • Beleidsontwikkeling en strategie
 • Managementadvisering
 • Rehabilitatie
 • Interne werkorganisatie
 • Bevoegdheden en de plaats binnen de school van de vertrouwenspersoon

Werkveld van de vertrouwenspersoon

Degenen die de opleiding tot vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs hebben gevolgd zijn in nogal wat gevallen als interne vertrouwenspersoon werkzaam naast de eigen functie. Er is geen onderscheid in sectoren waarin een vertrouwenspersoon die deze opleiding heeft gevolgd werkzaam kan zijn.

Degene die de basisopleiding tot vertrouwenspersoon met specialisatie Onderwijs heeft gevolgd kan ook aan de slag als externe vertrouwenspersoon. Hierbij is van belang te melden dat de positie van een interne vertrouwenspersoon een andere is dan die van een externe vertrouwenspersoon.

Keurmerk LVV
Onze basisopleiding tot vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen gecertificeerd. Zie voor meer informatie hierover:  www.lvvv.nl

Vereiste vooropleiding
Bij voorkeur HBO werk en denkniveau, minimaal MBO plus. Een schriftelijke intake maakt onderdeel uit van onze intakeprocedure.

Duur van de opleiding
3 losse dagen

Studiebelasting
48 uur waarvan 24 contacturen. Ongeveer 24 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 maximaal 16 personen. Bij groepen van 8 deelnemer of meer 2 trainers.

Kosten
De kosten voor de hele opleiding bedragen € 995,-. In dit bedrag zijn de materiaalkosten en kosten voor de lunches inbegrepen. Voor onderwijsinstellingen en particuliere inschrijvers is de opleiding vrijgesteld van BTW.

Bewijs van Deelname
Als de deelnemer 100% aanwezig is, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan en de eindtoets heeft behaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee bij de LVV de certificering kan worden aangevraagd.

In company
De geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon met specialisatie onderwijs kan ook incompany worden gegeven. Het programma komt overeen met het programma van de opleiding, maar de casuïstiek kan meer worden afgestemd op de schoolorganisatie.