Factsheet workshop ‘Dieper in het Recht, Juridische positie, kader en juridische actualiteit voor de vertrouwenspersoon

Inhoud
De workshop richt zich op juridische verdieping in drie aspecten van de taak van vertrouwenspersoon. Door je bewust te zijn van je juridische positie en een goede kennis te hebben van de wetgeving en de jurisprudentie over de aanpak van ongewenst gedrag, verwerf je een steviger positie binnen de organisatie, kun je je werk beter doen en meer invloed uitoefenen.
Tijdens de workshop wordt de nieuwste wetgeving en meest recente jurisprudentie besproken en worden ervaringen uitgewisseld. Zo verkrijg je nieuwe inspiratie en inzichten om mee aan de slag te gaan in je eigen organisatie of als extern vertrouwenspersoon bij de aangesloten organisaties.

Positionering
– Positie van de vertrouwenspersoon: welk mandaat heb je als vertrouwenspersoon, hoe verkrijg en behoud je dat?
Het eerste deel van de workshop richt zich op jou, de vertrouwenspersoon. Welke juridische kennis is noodzakelijk om jezelf een stevige positie te geven binnen de organisatie. Hoe zorg je, door het uitdragen van deze kennis, dat je uiterst serieus wordt genomen door zowel management als HR.

Preventie en voorlichting
-Kader waarbinnen de vertrouwenspersoon opereert
De arbeidsomstandigheden wet (Arbowet) is de koepel waar vanuit het werk van de vertrouwenspersoon gestalte krijgt. Hoe kan de vertrouwenspersoon dat gestalte geven binnen de eigen organisatie?
Het tweede deel geeft je een stevige juridische voorsprong op de rest van de organisatie als het gaat om specifieke kennis van de Arbowet en de nieuwe rol die de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) krijgt bij de aanpak van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Opvang en begeleiding klagers
– Aanpak ongewenst gedrag
Natuurlijk ben je er voor collega’s die ongewenst gedrag ervaren. De actuele casuïstiek wordt doorgenomen, zodat je ook op het gebied van jurisprudentie helemaal bij bent.

trainer
De workshop wordt gegeven door mr. Margriet Maris. Margriet is zelfstandig mediator/jurist en werkt sinds 2008 ook als extern vertrouwenspersoon binnen onder andere het welzijnswerk. Ze had zitting in klachtencommissies van Riagg Rijnmond en politie Rotterdam-Rijnmond.
De deskundigheid van Margriet ligt op het terrein van de aanpak van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Van 1988 tot 2013 was zij verbonden aan antidiscriminatie bureau stichting RADAR.

Duur van de workshop
1 dag van 6 uur, verdeeld in 2 dagdelen van 3 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur voor de duur van de workshop en 1 uur reflectie na afloop van de dag

Aantal deelnemers
minimaal 6 maximaal 12 deelnemers

Kosten
De kosten voor de workshop bedragen € 350,- (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW). Materiaalkosten en locatiekosten zijn inbegrepen.

Certificaat
Als de deelnemer zich tijdens de aanwezigheid heeft ingezet en blijk heeft gegeven tijdens de praktijkopdrachten van het behalen van de gestelde doelen ontvangt hij/zij een certificaat.