Inhoudelijke infomatie

Omgaan met cultuurverschillen

Doelgroep
Interne en externe vertrouwenspersonen die een stevige verdieping willen in het omgaan met en begeleiden van medewerkers met andere culturele achtergrond of het begeleiden met medewerkers die werkzaam zijn in multiculturele organisatie.

Beschrijving nascholing
Een vertrouwenspersoon kan op allerlei manieren te maken krijgen met culturele diversiteit op de werkvloer. Bewuste en onbewuste insluiting- en uitsluitingsmechanismen kunnen leidden tot (het ervaren van) pesten, discriminatie en intimidatie. Hoe ga je zelf als vertrouwenspersoon om met cultuurverschillen? Wat is de invloed van cultuur op je begeleiding van hulpvragers? Wanneer geef je een signaal af aan de organisatie over cultuurbepaald ongewenst gedrag en welke preventieve maatregelen neem je mee in je advies en voorlichting?
In deze nascholing leert de vertrouwenspersoon reflecteren op zijn eigen culturele context, eventuele ‘heilige huisjes’ en de invloed daarvan op de opvang en begeleiding van hulpvragers. Met deze inzichten leert de vertrouwenspersoon vervolgens om culturele pijnpunten in de organisatie vroegtijdig te signaleren en ter preventie om te zetten in advies en voorlichting.

De workshop wordt gegeven door drs. M. Westerhof. Marjon is als zelfstandig organisatieadviseur gespecialiseerd in corporate culture en integriteitsmanagement. Van 2011 tot en met 2016 heeft zij gewerkt als extern vertrouwenspersoon voor 14 vaste opdrachtgevers en was actief coach en trainer onder de naam Cross Cultural Coaching.

Data nascholing

Vooralsnog staat een nieuwe nascholing over dit onderwerp in 2020 niet gepland. Indien u interesse heeft, laat het ons dan wel even weten.

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
12 uur, waarvan 4 uur voorbereiding, 6 uur volgen van de nascholing en 2 uur reflectie na afloop van de dag.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht (op 10-15 minuten lopen van Utrecht CS)

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

De kosten voor deze nascholing bedragen € 350,-
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Factuuradres