Dag tegen pesten

19/04/2020 - Anton de Leeuw

Tijdens de Landelijke Dag tegen Pesten staan we extra stil bij pesten en de gevolgen voor slachtoffers, meelopers en omstanders.

Als professionele vertrouwenspersonen organisatie maken wij ons hard voor een pestvrije wereld. Pesten komt namelijk niet alleen maar voor op de basisschool. Helaas hebben ook steeds meer volwassenen last van pesterijen op het werk. Zo is 1 op de 10 Nederlanders ooit slachtoffer geworden van pesterijen op de werkvloer. Pesterijen op de werkvloer hebben een grote impact op de mensen die het overkomt. Zo melden zij zich drie keer zo vaak ziek als niet-gepeste collega’s. Daarnaast is één derde van de mensen die thuiszitten met een burn-out, gepest op het werk.

Pesten moet je als werkgever dus serieus nemen. We hebben het hier dus niet over een grapje wat misschien verkeerd gevallen is. Nee we hebben het over structurele pesterijen tegen 1 of meerdere collega’s uit een team.
Wat kun je als werkgever doen wanneer je merkt dat er iemand uit je team gepest wordt?
– Spreek de pester aan, vraag wat er aan de hand is en waarom deze persoon dit doet;
– Geef ook bij de gepeste collega aan dat je ziet wat er speelt en je dit probleem aanpakt.
– Als dit allemaal niet helpt: een klacht indienen tegen de pester;

Soms lukt het niet om het gehele verhaal boven water te krijgen dan kan een onafhankelijk klachtenonderzoek uitkomst bieden.
Meer informatie vind je hier.

dag tegen pesten