Wanneer u zich in een werkomgeving bevindt waar het welzijn van de medewerkers hoog in het vaandel staat, is de kans groot dat u bekend bent met de term ‘vertrouwenspersoon’. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En welke vaardigheden zijn essentieel voor deze belangrijke rol?

Wat doet een vertrouwenspersoon precies?

De vertrouwenspersoon speelt een essentiële rol in de communicatie binnen een organisatie. Deze persoon biedt een luisterend oor aan medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of bijvoorbeeld integriteitsschendingen op de werkvloer. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon ook een adviserende rol richting het management en draagt bij aan de ontwikkeling van beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting.

De Essentiële Vaardigheden van een Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon moet over een aantal cruciale vaardigheden beschikken om effectief te kunnen zijn in hun rol. Deze omvatten:

 • Basishouding en vaardigheden: Een vertrouwenspersoon moet de basisvaardigheden van empathie, actief luisteren en respect voor vertrouwelijkheid bezitten.
 • Communicatieve vaardigheden: De vertrouwenspersoon moet duidelijk kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, en moet ook in staat zijn om effectief te communiceren in moeilijke of gevoelige situaties.
 • Reflectieve vaardigheden: Dit betekent dat de vertrouwenspersoon in staat moet zijn om na te denken over zijn/haar eigen gedrag en de impact daarvan op anderen.
 • Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid: Het is essentieel dat een vertrouwenspersoon in staat is om klachten op een gevoelige en vertrouwelijke manier te behandelen.
 • Adviesvaardigheden: Een vertrouwenspersoon moet in staat zijn om de melder te ondersteunen op basis van een grondige analyse van de situatie en de betrokken partijen.

De Opleiding Vertrouwenspersoon

De opleiding tot vertrouwenspersoon is ontworpen om deze vaardigheden te ontwikkelen en te versterken. Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Preventie van ongewenste omgangsvormen: Dit omvat het geven van voorlichting en preventieve maatregelen.
 • Klachtafhandeling: Dit omvat het opvangen van klagers, het bieden van ondersteuning en advisering.
 • Inzicht in specifieke gedragingen: Dit betreft het begrijpen van de emotionele reacties van melders en soms bij de overige betrokkenen.
 • Diversiteit en de invloed ervan op het werk van een vertrouwenspersoon: Dit omvat het begrijpen en waarderen van diversiteit en de impact daarvan op het werk van een vertrouwenspersoon.
 • Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel: Dit betreft het begrijpen van de procedures voor het indienen en behandelen van klachten.
 • Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting: Dit omvat het begrijpen van de relevante wet- en regelgeving.
 • Verwijzen & sociale kaart: Dit betreft het begrijpen van de sociale kaart en het kunnen verwijzen naar de juiste instanties.
 • Beleidsontwikkeling en strategie: Dit omvat het ontwikkelen van beleid en strategieën om het welzijn van medewerkers te bevorderen.
 • Managementadvisering: Dit betreft het adviseren van het management over kwesties die verband houden met het welzijn van medewerkers.
 • Rehabilitatie: Dit betreft het ondersteunen van medewerkers die terugkeren naar de werkplek na een periode van afwezigheid.
 • Interne werkorganisatie: Dit omvat het begrijpen van de interne organisatiestructuur en processen.
 • Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon: Dit betreft het begrijpen van de rol en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Specialisaties voor vertrouwenspersonen

Wanneer u als vertrouwenspersoon in het onderwijs te werk wilt gaan, komen er ook andere taken en vaardigheden bij kijken. In onze specialisatie onderwijs moet u ook leren over de omgang met minderjarigen en jongvolwassenen. In de opleiding vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs van CVP Plus wordt hier dan ook uitgebreid aandacht aan besteedt.

De essentiële rol van een vertrouwenspersoon

De rol van een vertrouwenspersoon is essentieel voor het bevorderen van een gezonde en respectvolle werkomgeving. Met de juiste opleiding en vaardigheden kan een vertrouwenspersoon een positieve impact hebben op het welzijn van medewerkers en bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur.