Inhoudelijke informatie

Accreditatie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Onze opleiding vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV) geaccrediteerd. Dit betekent dat u zich na het behalen van het certificaat kunt laten registreren bij de LVV.

Incompany

We bieden onze opleiding vertrouwenspersoon ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.

Inhoud 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon

In onze 4-daagse geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon leert u wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn. U leert wat een vertrouwenspersoon kan en mag doen in situaties rondom ongewenst gedrag. Na het volgen van onze opleiding bent u in staat om melders op professionele wijze op te vangen. U kunt goed inschatten welke ondersteuning het beste is. Daarnaast leert u de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. Door gebruik te maken van twee trainers differentiëren we tijdens de opleiding veelvuldig. De opleiding bestaat verder uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek.
Voor het onderwijs bieden we een specialisatie aan omdat daar immers specifieke expertise gevraagd wordt (i.v.m. de omgang met minderjarigen en jong volwassenen). Al onze opleidingen voeren we ook in-company uit. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen.

Werkveld van de vertrouwenspersoon

U kunt na onze opleiding vertrouwenspersoon aan de slag als zowel interne- als externe vertrouwenspersoon in alle organisaties en bedrijven. Een interne vertrouwenspersoon is werknemer van de organisatie of het bedrijf en is veelal vertrouwenspersoon naast een andere functie. U bent als interne vertrouwenspersoon zelf onderdeel van de organisatie.
Een externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie of het bedrijf maar heeft een contract om werkzaamheden als vertrouwenspersoon uit te voeren.  In onze opleiding is aandacht voor zowel de positie als interne- en externe- vertrouwenspersoon. Bent u werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang dan is onze specialisatie onderwijs mogelijk meer passend voor u.

Onderwerpen en vaardigheden

In onze opleiding vertrouwenspersoon komen de onderstaande vaardigheden aan bod:
• Basishouding en vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Reflectieve vaardigheden
• Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
• Adviesvaardigheden

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding vertrouwenspersoon:
• Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
• Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
• Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden
• Diversiteit en de invloed ervan op het werk van  een vertrouwenspersoon
• Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
• Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting
• Verwijzen & sociale kaart
• Beleidsontwikkeling en strategie
• Managementadvisering
• Rehabilitatie
• Interne werkorganisatie
• Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon

Integriteit

In de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon wordt ten slotte ook expliciet aandacht besteed aan het thema Integriteit. We leggen daarmee een basis voor de functie van vertrouwenspersoon Integriteit. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

• Begripsvorming Integriteit, waar hebben we het dan over?
• Wetgeving waar je mee te maken krijgt en de vertaling daarvan naar de organisatie in protocollen en procedures
• Het onderscheid in taken tussen een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit
• De (verwijs)mogelijkheden
• Reflectie op eigen handelen

 

Startdata

Opleiding vertrouwenspersoon

2023

Groep 62 | Data: 12 januari, 26 januari, 9 februari en 23 februari 2023 van 09:00 tot 17:00
Groep 64 | Data: 17 januari, 31 januari, 14 februari en 28 februari 2023 van 09.00 tot 17.00
Groep 64B | Data: 2 februari, 16 februari, 2 maart en 23 maart 2023 van 09:00 tot 17:00
Groep 65 | Data: 7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april 2023 van 09:00 tot 17:00
Groep 67 | Data: 16 mei, 30 mei, 13 juni en 27 juni 2023 van 09:00 tot 17:00
Groep 68 | Data: 7 september, 21 september, 12 oktober en 2 november 2023 van 09:00 tot 17:00
Groep 70 | Data: 13 september, 27 september, 11 oktober en 1 november 2023 van 09:00 tot 17:00
Groep 70B | Data: 6 november, 20 november, 4 december en 18 december 2023 van 09:00 tot 17:00
Groep 71 | Data: 9 november, 23 november, 7 december en 21 december 2023 van 09:00 tot 17:00

Praktische informatie

Opleiding vertrouwenspersoon

Keurmerk LVV
Onze opleiding is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl

Vereiste vooropleiding
Bij voorkeur HBO werk en denkniveau, minimaal MBO-plus. Indien u twijfelt of de opleiding passend voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Andersom zullen wij ook telefonisch contact opnemen als er bij ons vragen ontstaan over de geschiktheid van de opleiding voor een deelnemer. Voor alle deelnemers maakt een schriftelijke intake onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.

Duur van de vertrouwenspersoon opleiding
4 losse dagen. We bieden een hybride vorm van leren aan. Dit betekent dat we 3 dagen op locatie werken en 1 dag online. We maken daarbij gebruik van een Elektronische Leeromgeving (ELO) om leerinhoud en opdrachten te delen. (Let op: vanaf 1 januari werken we weer 4 hele dagen op locatie!)

Studiebelasting
De studiebelasting is 64 uur waarvan 32 contacturen. Ongeveer 32 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van Deelname
Als de deelnemer 100% aanwezig is, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan en de eindtoets heeft behaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee bij de LVV de persoonlijke certificering kan worden aangevraagd.

PE-punten mediators
MfN mediators die de  opleiding afronden kunnen 24 punten toegekend krijgen in het kader van Permanente Educatie (Cat. 2).We moeten dat van tevoren bij de MfN aanvragen. Mediators die hiervoor in aanmerking willen komen vragen we om dit bij de inschrijving aan te geven.

 

Kosten

4-daagse opleiding tot vertrouwenspersoon
De kosten voor de hele 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon bedragen € 1395,-
In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.
Wij werken met een zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO). Deelnemers krijgen tijdens de opleiding en tot 1 week na beëindiging van de opleiding toegang tot deze ELO.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Let op: vanaf 1 januari 2023 zijn we genoodzaakt onze prijzen te verhogen.  De totale opleiding kost vanaf 1 januari 1495,-

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor de opleiding vertrouwenspersoon

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres