Inhoudelijke informatie

Let op: Al onze opleidingen en nascholingen gaan na de zomervakantie weer van start! Afhankelijk van de situatie mogelijk wel in aangepaste vorm.

Accreditatie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Onze opleiding tot vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV) geaccrediteerd. Dit betekent dat u zich na het behalen van het certificaat kunt laten registreren bij de LVV.

Belangrijk informatie over certificering!
De LVV heeft onlangs aangekondigd met ingang van 1 januari 2021 de certificeringseisen aan te zullen passen. Om die reden vermelden we hieronder in het kort de huidige certificeringseisen:

-U kunt zich alleen dit jaar (2020) nog certificeren door een 3-daagse geaccrediteerde opleiding te volgen. Dan dient u zich echter wel voor 1 januari 2021 bij de LVV te certificeren.

-Vanaf 1-1-2021 kunt u zich certificeren door een 3-daagse geaccrediteerde opleiding te hebben gevolgd, alleen is het daarbij verplicht deze aan te vullen met een 1 daagse geaccrediteerde nascholing Integriteit. Zonder deze nascholing kunt u zich vanaf 1-1-2021 dus niet meer certificeren met een 3-daagse opleiding.

-U kunt zich certificeren door een 4-daagse geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon te volgen. In deze 4-daagse opleiding zit al een dag over integriteit. Vanaf 1 januari 2021 vervallen de 3-daagse opleidingen dus als mogelijkheid om je rechtstreeks te certificeren.

Om de laatste reden bieden wij vanaf 1 augustus 2020 niet langer een 3-daagse geaccrediteerde opleiding meer aan. De tijd om je met een 3-daagse opleiding te kunnen certificeren wordt immers erg kort. Voor diegenen die de 3-daagse in het eerste half jaar van 2020 hebben gevolgd en zich pas in 2021 willen laten certificeren, bieden we gedurende het jaar een nascholing Integriteit aan.

Inhoud opleiding tot Vertrouwenspersoon

In onze geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon leert u wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn. U leert wat een vertrouwenspersoon kan en mag doen in situaties rondom ongewenst gedrag. Na het volgen van onze opleiding bent u in staat om melders op professionele wijze op te vangen. U kunt goed inschatten welke ondersteuning het beste is. Daarnaast leert u de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. Door gebruik te maken van twee trainers differentiëren we tijdens de opleiding veelvuldig. De opleiding bestaat verder uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek.
Voor het onderwijs bieden we een specialisatie aan omdat daar immers specifieke expertise gevraagd wordt (i.v.m. de omgang met minderjarigen en jong volwassenen). Al onze opleidingen voeren we ook in-company uit. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen.

Werkveld van de vertrouwenspersoon

U kunt na onze opleiding aan de slag als zowel interne- als externe vertrouwenspersoon in alle organisaties en bedrijven. Een interne vertrouwenspersoon is werknemer van de organisatie of het bedrijf en is veelal vertrouwenspersoon naast een andere functie. Je bent als interne vertrouwenspersoon zelf onderdeel van de organisatie.
Een externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie of het bedrijf maar heeft een contract om werkzaamheden als vertrouwenspersoon uit te voeren.  In onze opleiding is aandacht voor zowel de positie als interne- en externe- vertrouwenspersoon. Bent u werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang dan is onze specialisatie onderwijs mogelijk meer passend voor u.

Onderwerpen en vaardigheden

In onze opleiding vertrouwenspersoon komen de onderstaande vaardigheden aan bod:
• Basishouding en vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Reflectieve vaardigheden
• Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
• Adviesvaardigheden

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
• Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
• Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden
• Diversiteit en de invloed ervan op het werk van  een vertrouwenspersoon
• Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
• Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting
• Verwijzen & sociale kaart
• Beleidsontwikkeling en strategie
• Managementadvisering
• Rehabilitatie
• Interne werkorganisatie
• Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon

Inhoud 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon

De 4-daagse opleiding is grotendeels identiek aan de 3-daagse opleiding met bovenstaande onderwerpen maar wordt aangevuld met een dag die specifiek gaat over het thema Integriteit. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

• Begripsvorming Integriteit, waar hebben we het dan over?
• Wetgeving waar je mee te maken krijgt en de vertaling daarvan naar de organisatie in protocollen en procedures
• Het onderscheid in taken tussen een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit
• De (verwijs)mogelijkheden
• Reflectie op eigen handelen

Startdata

opleiding tot vertrouwenspersoon

Groep 39B (Specialisatie Onderwijs)| Data: 11 september, 25 september, 9 oktober en 30 oktober van 09.00 tot 17.00
Groep 42| Data: 26 augustus, 2 september, 16 september en 7 oktober 2020 van 09:00 tot 17:00 (Let op: Nog 1 plaats beschikbaar!)
Groep 43 (Specialisatie Onderwijs)| Data: 29 september, 6 oktober, 27 oktober en 10 november 2020 van 09:00 tot 17:00 (Let op: VOL!!)
Groep 44| Data: 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober en 12 november 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 45| Data:  11 november, 18 november, 2 december en 16 december 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 46| Data:  14 januari, 28 januari, 18 februari en 4 maart 2021 van 09:00 tot 17:00
Groep 47| (Specialisatie Onderwijs) Data:  10 februari, 3 maart, 17 maart en 31 maart 2021 van 09:00 tot 17:00
Groep 48| Data:  23 maart, 6 april, 20 april en 11 mei 2021 van 09:00 tot 17:00
Groep 49| Data:  25 mei, 8 juni, 22 juni en 6 juli 2021 van 09:00 tot 17:00
Groep 50| Data:  9 september, 23 september, 13 oktober en 4 november 2021 van 09:00 tot 17:00
Groep 51| (Specialisatie Onderwijs) Data:  15 september, 29 september, 13 oktober en 10 november 2021 van 09:00 tot 17:00
Groep 52| Data:  26 oktober, 9 november, 23 november en 7 december 2021 van 09:00 tot 17:00

Praktische informatie

Keurmerk LVV
Onze opleiding is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl

Vereiste vooropleiding
Bij voorkeur HBO werk en denkniveau, minimaal MBO-plus. Indien u twijfelt of de opleiding passend voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Andersom zullen wij ook telefonisch contact opnemen als er bij ons vragen ontstaan over de geschiktheid van de opleiding voor een deelnemer. Voor alle deelnemers maakt een schriftelijke intake onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.

Duur van de opleiding
3 losse dagen. Let op: vanaf 7 mei 2020 4 losse dagen!(zie ook de inhoudelijke informatie)

Studiebelasting
Voor de 3 daagse opleiding: 48 uur waarvan 24 contacturen. Ongeveer 24 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Voor de 4-daagse opleiding: 64 uur waarvan 32 contacturen. Ongeveer 32 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van Deelname
Als de deelnemer 100% aanwezig is, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan en de eindtoets heeft behaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee bij de LVV de persoonlijke certificering kan worden aangevraagd.

PE-punten mediators
MfN mediators die de  opleiding afronden kunnen 24 punten toegekend krijgen in het kader van Permanente Educatie (Cat. 2).We moeten dat van tevoren bij de MfN aanvragen. Mediators die hiervoor in aanmerking willen komen vragen we om dit bij de inschrijving aan te geven.

 

Kosten

3-daagse opleiding
De kosten voor de hele 3-daagse opleiding bedragen € 995,-
In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.
Wij werken met een zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO). Deelnemers krijgen tijdens de opleiding en tot 1 week na beëindiging van de opleiding toegang tot deze ELO.

4-daagse opleiding
De kosten voor de hele 4-daagse opleiding bedragen € 1395,-
In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.
Wij werken met een zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO). Deelnemers krijgen tijdens de opleiding en tot 1 week na beëindiging van de opleiding toegang tot deze ELO.

 

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Factuuradres