Inhoudelijke informatie

accreditatienummer: VP-5002

Accreditatie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Onze erkende basis opleiding vertrouwenspersoon lvv is door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV) geaccrediteerd. Dit betekent dat u na het behalen van het bewijs van deelname kunt deelnemen aan het landelijk examen. Na het behalen van het landelijk examen kunt u zich vervolgens als vertrouwenspersoon registreren bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

 

Basis opleiding vertrouwenspersoon Incompany volgen?

We bieden onze erkende opleiding vertrouwenspersoon lvv ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave van de cursus vertrouwenspersoon.

Inhoud 4-daagse basis opleiding vertrouwenspersoon

In onze 4-daagse geaccrediteerde basis opleiding tot vertrouwenspersoon leert u wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn. U leert in onze cursus vertrouwenspersoon wat een vertrouwenspersoon kan en mag doen in situaties rondom ongewenst gedrag. Na het volgen van onze opleiding bent u in staat om melders op professionele wijze op te vangen. U kunt goed inschatten welke ondersteuning het beste is. Daarnaast leert u de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. Door gebruik te maken van twee trainers differentiëren we tijdens de opleiding veelvuldig. De opleiding bestaat verder uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek.

Voor het onderwijs bieden we een specialisatie onderwijs aan omdat daar immers specifieke expertise gevraagd wordt (i.v.m. de omgang met minderjarigen en jong volwassenen). Al onze opleidingen voeren we ook in-company uit. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen. Bekijk voor onze bij- en nascholingen ook ons nascholingsaanbod voor vertrouwenspersonen

Werkveld van de vertrouwenspersoon

U kunt na onze basis opleiding vertrouwenspersoon lvv aan de slag als zowel interne als externe vertrouwenspersoon in alle organisaties en bedrijven. Een interne vertrouwenspersoon is werknemer van de organisatie of het bedrijf en is veelal vertrouwenspersoon naast een andere functie. U bent als interne vertrouwenspersoon zelf onderdeel van de organisatie.

Een externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie of het bedrijf maar heeft een contract om werkzaamheden als vertrouwenspersoon uit te voeren. In onze training vertrouwenspersoon is aandacht voor zowel de positie als interne- en externe vertrouwenspersoon. Bent u werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang dan is onze specialisatie onderwijs mogelijk meer passend voor u.

Onderwerpen en vaardigheden voor de opleiding vertrouwenspersoon

In onze basis opleiding vertrouwenspersoon komen de onderstaande vaardigheden aan bod:

 • Basishouding en vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Reflectieve vaardigheden
 • Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
 • Adviesvaardigheden De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding vertrouwenspersoon:
 • Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
 • Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
 • Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden
 • Diversiteit en de invloed ervan op het werk van een vertrouwenspersoon
 • Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
 • Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting
 • Verwijzen & sociale kaart
 • Beleidsontwikkeling en strategie
 • Managementadvisering
 • Rehabilitatie
 • Interne werkorganisatie
 • Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon

Integriteit

In de 4-daagse basis opleiding vertrouwenspersoon wordt ten slotte ook expliciet aandacht besteed aan het thema Integriteit. Wij bij  Centrum Vertrouwenspersonen Plus leggen daarmee een basis voor de functie van vertrouwenspersoon Integriteit. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Begripsvorming Integriteit, waar hebben we het dan over?
 • Wetgeving waar je mee te maken krijgt en de vertaling daarvan naar de organisatie in protocollen en procedures
 • Het onderscheid in taken tussen een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit
 • De (verwijs)mogelijkheden
 • Reflectie op eigen handelen

Startdata

Opleiding vertrouwenspersoon

Groep 76 | 30 april, 14 mei, 28 mei en 11 juni 2024 van 09:00 tot 17:00
Groep 77 | 14 mei, 28 mei, 11 juni en 2 juli 2024 van 09:00 tot 17:00
Zomergroep | 16 juli, 30 juli, 13 augustus en 27 augustus 2024 van 09:00 tot 17:00
Groep 78 | 5 september, 19 september, 3 oktober en 17 oktober 2024 van 09:00 tot 17:00
Groep 79 | 25 september, 9 oktober, 23 oktober en 6 november 2024 van 09:00 tot 17:00
Groep 80 | 30 oktober, 13 november, 27 november en 11 december 2024 van 09:00 tot 17:00
Groep 81 | 5 november, 19 november, 3 december en 17 december 2024 van 09:00 tot 17:00

Praktische informatie

Opleiding vertrouwenspersoon van CVP Plus

Keurmerk LVV 

Onze basis opleiding vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd . Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl 

Vereiste vooropleiding

Voor onze opleiding vertrouwenspersoon beschikt u over ten minste een HBO- of een daarmee gelijk te stellen denk- en werkniveau. Indien u twijfelt of de opleiding passend voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Andersom zullen wij ook telefonisch contact opnemen als er bij ons vragen ontstaan over de geschiktheid van de opleiding voor een deelnemer. Voor alle deelnemers maakt een schriftelijke intake onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.

Duur van de basis opleiding vertrouwenspersoon van CVP Plus

De opleiding bestaat uit 4 losse dagen op locatie met steeds een tweetal weken ertussen. We maken gebruik van een Elektronische Leeromgeving (ELO) om leerinhoud en opdrachten te delen.

Studiebelasting voor de opleiding vertrouwenspersoon

De studiebelasting is 64 uur waarvan 32 contacturen. Ongeveer 32 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie

Utrecht

Bewijs van Deelname

Als de deelnemer 100% aanwezig is bij de opleiding vertrouwenspersoon en aan de praktijkopdrachten heeft voldaan, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee de kandidaat toegang heeft tot het landelijk examen van de LVV. Na het behalen van het landelijk examen, kan de persoonscertificering worden aangevraagd.

PE-punten mediators

MfN mediators die de opleiding afronden kunnen 24 punten toegekend krijgen in het kader van Permanente Educatie (Cat. 2). We moeten dat van tevoren bij de MfN aanvragen. Mediators die hiervoor in aanmerking willen komen vragen we om dit bij de inschrijving aan te geven.

Vragen?

Voor vragen over de opleiding vertrouwenspersoon kunt u terecht bij Lilian Vermeulen of Anton de Leeuw via opleidingen@cvp-plus.nl.

 

Kosten

4-daagse opleiding tot vertrouwenspersoon

De kosten voor de hele 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon bedragen € 1595,-

In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.
Wij werken met een zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO). Deelnemers krijgen tijdens de opleiding en tot 1 week na beëindiging van de opleiding toegang tot deze ELO.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Ik wil me Inschrijven voor de basisopleiding vertrouwenspersoon

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen

Veelgestelde vragen

 • Wat houdt de basis opleiding tot vertrouwenspersoon in?

  De opleiding tot vertrouwenspersoon is bedoeld om professionals op te leiden die kunnen functioneren als vertrouwenspersoon binnen organisaties. Tijdens de opleiding worden verschillende aspecten van het vertrouwenswerk behandeld, zoals communicatievaardigheden, juridische kaders, ethiek en omgaan met vertrouwelijkheid. De opleiding biedt ook praktische handvatten en casestudies om vertrouwenspersonen voor te bereiden op de uitdagingen die ze kunnen tegenkomen in hun rol.

 • Wie kan de basis opleiding tot vertrouwenspersoon volgen?

  De opleiding tot vertrouwenspersoon staat open voor professionals uit verschillende sectoren, zoals bedrijven, zorginstellingen, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. Vaak zijn dit mensen die al werkzaam zijn binnen HR, personeelszaken, arbodiensten, of andere functies waarin zij in contact komen met medewerkers of studenten.

 • Is er een specifieke vooropleiding vereist om de basis opleiding tot vertrouwenspersoon te volgen?

  Om deel te kunnen nemen is minimaal vereist een HBO opleiding of een daarmee gelijk te stellen denk en werkniveau. Het is ook wel van belang dat de deelnemers enige ervaring hebben in het voeren van gesprekken met professionals en over voldoende sociale vaardigheden beschikt. Het hebben van een achtergrond in HR, psychologie, maatschappelijk werk of een vergelijkbaar vakgebied kan nuttig zijn, maar het is niet vereist.

 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon?

  Een vertrouwenspersoon heeft als voornaamste taak om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden voor medewerkers, studenten of andere betrokkenen binnen een organisatie. Ze fungeren als aanspreekpunt voor mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, denkt mee, informeert over mogelijke stappen en ondersteunt indien nodig bij het het indienen van een officiële klacht. 

 • Hoe lang duurt de basis opleiding tot vertrouwenspersoon?

  De opleiding tot vertrouwenspersoon duurt bij ons 4 dagen met steeds zo’n twee weken tussen de trainingsdagen.

 • Wat doet een vertrouwenspersoon?

  Een vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het bieden van een veilige en vertrouwelijke plek om een melding te doen over ongewenst gedrag of problemen op de werkvloer bijvoorbeeld in het onderwijs of andere organisaties. Ze luisteren naar de verhalen en zorgen van betrokkenen, bieden emotionele steun, denken mee en informeren over mogelijke stappen die genomen kunnen worden. Vertrouwenspersonen ondersteunen ook bij het indienen van een officiële klacht.

  Daarnaast wordt van een vertrouwenspersoon verwacht dat die voorlichting geeft. De derde taak van een vertrouwenspersoon is het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het management

 • Wat is een vertrouwenspersoon?

  Een vertrouwenspersoon is een professional die is aangesteld om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden voor mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag of problemen binnen een organisatie. Ze fungeren als een neutrale en onafhankelijke derde partij die betrokkenen ondersteunt, meedenkt en begeleidt. Vertrouwenspersonen hebben vaak een achtergrond in HR, psychologie, maatschappelijk werk of een vergelijkbaar vakgebied en hebben specifieke training gevolgd om effectief te kunnen functioneren in hun rol.

 • Hoe word je vertrouwenspersoon?

  Om vertrouwenspersoon te worden is een opleiding uiteraard een eerste stap. Om LVV Register Vertrouwenspersoon te kunnen worden, dient u na het volgen van de opleiding nog een landelijk examen te volbrengen. Dit examen bestaat uit een een kennistoets en een assessment. Meer informatie over dit examen vindt u op de website van de LVV. 

  Na het halen van het examen kunt u zich bij de LVV aanmelden als Register Vertrouwenspersoon.

 • Wat mag een vertrouwenspersoon?

  Een vertrouwenspersoon heeft een vertrouwelijke en neutrale positie binnen de organisatie. Ze mogen vertrouwelijke informatie ontvangen van betrokkenen en zijn gebonden aan het beroepsgeheim, wat inhoudt dat ze deze informatie niet zonder toestemming mogen delen, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of ernstig gevaar. Vertrouwenspersonen hebben de taak om betrokkenen te ondersteunen, mee te denken en te begeleiden bij het nemen van stappen om het probleem aan te pakken. Ze kunnen ook fungeren als een schakel tussen betrokkenen en de organisatie, waarbij ze klachten kunnen melden of andere passende acties kunnen ondernemen om het ongewenste gedrag aan te pakken.

 • ​​Wat is de accreditatie van de basis opleiding vertrouwenspersoon lvv?

  Onze Basis Opleiding Vertrouwenspersoon is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Na het met goed gevolg afronden van de opleiding kunt u zich inschrijven voor het landelijk examen. 

  Na het behalen van het landelijk examen kunt u zich bij de LVV aanmelden als Register Vertrouwenspersoon. Meer informatie over het landelijk examen vindt u op de website van de LVV.

 • Kan ik de basis opleiding vertrouwenspersoon incompany volgen?

  Ja, we bieden ook de mogelijkheid om de erkende Basis Opleiding Vertrouwenspersoon incompany te volgen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.

 • Wat is de duur en studiebelasting van de basis opleiding tot vertrouwenspersoon?

  De opleiding bestaat uit 4 losse dagen met een totale studiebelasting van 64 uur, waarvan 32 contacturen. Ongeveer 32 uur wordt besteed aan voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten tussen de bijeenkomsten door.

 • Waar en wanneer worden de opleidingen gegeven?

  De opleidingen vinden plaats in Utrecht op verschillende data. U kunt de specifieke startdata en groepen vinden op onze website.

 • Kan ik een bewijs van deelname krijgen en PE-punten verdienen?

  Als u 100% aanwezig bent bij de opleiding, voldoet aan de praktijkopdrachten ontvangt u een bewijs van deelname. Met dit bewijs kunt u zich inschrijven voor het landelijk examen.

  Na het behalen van het landelijk examen kunt u zich bij de LVV inschrijven als Register Vertrouwenspersoon.

  MfN-mediators kunnen ook 24 PE-punten ontvangen in het kader van Permanente Educatie (Cat. 2), mits van tevoren aangevraagd.

 • Wat zijn de kosten van de basis opleiding vertrouwenspersoon?

  Vanaf 1 januari 2024 bedragen de kosten voor de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon €1595,-.