Ongewenst gedrag op de werkvloer
Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie. Wanneer zich in uw organisatie ongewenst gedrag voordoet kunnen uw medewerkers of u zelf een vertrouwenspersoon inschakelen die u ondersteunt en adviseert bij het stoppen van dit gedrag.

Klachtenprocedure vertrouwenspersoon
Als uw organisatie zich aansluit bij het Collectief MKB van Centrum Vertrouwenspersonen Plus, ontvangt u van ons de procedure over voor het afhandelen van kwesties. Hierin staat ook de werkwijze van een vertrouwenspersoon beschreven. Meer weten? Neem contact met ons op via info@cvp-plus.nl of via 070-2600032.