Wat betekent aansluiting?
Wanneer u uw organisatie aansluit bij CVP+ Collectief MKB kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van de adviezen en ondersteuning van de vertrouwenspersonen. U kunt gebruik maken van onze diensten als vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag.

Aansluiten
Wilt u uw organisatie aansluiten bij CVP+ Collectief MKB dan kan dat via ons aansluitformulier onder aan deze pagina. Let op: in verband met reistijden is het alleen voor organisaties in de Randstad mogelijk zich bij CVP+ Collectief MKB aan te sluiten. Na aansluiting krijgt u ons informatiepakket toegestuurd met ook het contract. In dit pakket vindt u de informatie over de gedragscodes, werkwijze en voorwaarden van CVP+ Collectief MKB.

Samenwerking
Uiterlijk twee weken na ontvangst van het getekende contract ontvangt u de bevestiging dat uw organisatie is aangesloten bij CVP+ Collectief MKB. Bij de bevestiging krijgt u een intern klachtenreglement en een procedure klachtbehandeling  toegestuurd. Dit kunt u gebruiken bij het opzetten van de procedure en behandeling van klachten binnen uw organisatie.
Vanaf het moment van ontvangst van het getekende contract kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van de diensten van CVP+ Collectief MKB.

Kosten
Voor de diensten van de vertrouwenspersonen betaalt u een vast bedrag per kalenderjaar. Meer informatie hierover vind u op deze pagina met tarieven.

Aansluiten
U kunt uw organisatie aansluiten bij CVP+ Collectief MKB via onderstaande formulier. We verzoeken u het formulier volledig in te vullen. 

 

Formulier aansluiten MKB organisatie

Gegevens Organisatie

Gegevens contactpersoon