Waar staan we voor?

Centrum Vertrouwenspersonen Plus wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan een sociaal veilige werk- en leeromgeving. Dit doen we op een professionele en vakkundige manier. Persoonlijke aandacht, enthousiasme en zorgvuldigheid staan hierbij centraal.

Hoe geven we daar vorm aan?

We bieden daarom diensten aan op het gebied van sociale veiligheid binnen organisaties.  U kunt hierbij denken aan ondersteuning van interne  vertrouwenspersonen, klachtafhandeling in vakantieperiodes, het leveren van externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit, het geven van management advies bij ongewenst gedrag en/of integriteitskwesties, coaching en collegiale consultatie, mediation en onafhankelijk signalenonderzoek.

In het kader van de professionalisering van vertrouwenspersonen, biedt Centrum vertrouwenspersonen Plus daarnaast ook de door de LVV gecertificeerde opleiding tot vertrouwenspersoon aan. Ter ondersteuning van reeds gecertificeerde vertrouwenspersonen verzorgen wij een uitgebreid nascholingsaanbod.