Waarom Intervisie

Geen enkele klacht is hetzelfde en de aard van het beroep van vertrouwenspersoon maakt het erg moeilijk om de vaak ingewikkelde kwesties met collega’s of leidinggevenden te bespreken. Toch is het essentieel om als vertrouwenspersoon je deskundigheid op peil te houden door regelmatig naar je eigen handelen te kijken. Om die reden organiseert Centrum Vertrouwenspersonen Plus begeleide intervisiebijeenkomsten.

Wat is intervisie

Intervisie is een gestructureerde en methodische manier om samen met collega’s te reflecteren op het eigen professioneel handelen. Het is bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen bij de uitvoering van het werk. Bij de intervisie vertrouwenspersoon worden ervaringen en problemen uitgewisseld en besproken, en wordt er gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Het doel van intervisie is om de kwaliteit van het werk te verbeteren en het professioneel handelen van de deelnemers te versterken. Het is een vorm van leren van en met elkaar, waarbij er sprake is van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Bij intervisie worden concrete situaties uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers besproken. De nadruk ligt op het onderzoeken van de achtergronden van een situatie, het benoemen van de kernproblemen en het formuleren van mogelijke oplossingen. De deelnemers zijn daarbij actief betrokken en worden gestimuleerd om open en constructief te communiceren. Intervisie kan op verschillende manieren worden georganiseerd en er zijn verschillende methoden en modellen beschikbaar. Belangrijk is dat er sprake is van een veilige en vertrouwelijke omgeving, waarin deelnemers vrijuit kunnen spreken en feedback kunnen geven zonder dat dit negatieve consequenties heeft voor de samenwerking. Daarnaast is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de werkwijze en dat er een facilitator is die het proces begeleidt en bewaakt.

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode.
Intervisie is professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld en het persoonlijk handelen, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken zoals werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Waarom begeleide Intervisie bij CVP+?

Wij bieden u deskundige ondersteuning om intervisie op een professionele manier vorm te geven. Dit doen wij door verschillende intervisiemodellen toe te passen en aandacht te besteden aan intervisievaardigheden.

De intervisie wordt begeleid door verschillende begeleiders die elk veel ervaring hebben in het ondersteunen bij intervisiebijeenkoimsten. Naast het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten kunt u bij ons uiteraard ook een geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon volgen. Heeft u daar interesse in? Neem dan snel een kijkje!