Waarom Intervisie

Geen enkele klacht is hetzelfde en de aard van het beroep van vertrouwenspersoon maakt het erg moeilijk om de vaak ingewikkelde kwesties met collega’s of leidinggevenden te bespreken. Toch is het essentieel om als vertrouwenspersoon je deskundigheid op peil te houden door regelmatig naar je eigen handelen te kijken. Om die reden organiseert Centrum Vertrouwenspersonen Plus begeleide intervisiebijeenkomsten.

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode.
Intervisie is professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld en het persoonlijk handelen, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken zoals werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Waarom begeleide Intervisie bij CVP+?

Wij bieden u deskundige ondersteuning om intervisie op een professionele manier vorm te geven. Dit doen wij door verschillende intervisiemodellen toe te passen en aandacht te besteden aan intervisievaardigheden.

De intervisie wordt begeleid door Anton de Leeuw of Lilian Vermeulen.
Zij werken vanuit hun dagelijkse praktijk als vertrouwenspersoon en zijn daarnaast geregistreerd supervisor en coach, geregistreerd mediator en trainers van de gecertificeerde basisopleiding vertrouwenspersoon.

Naast een intervisiebijeenkomst kunt u bij ons ook een geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon doen. Heeft u daar interesse in? Neem dan snel een kijkje!