We proberen uiteraard zo zorgvuldig mogelijk met onze klanten om te gaan. Dit geldt zowel voor klanten die zakelijk met ons te maken krijgen (bijvoorbeeld opdrachtgevers en leveranciers) maar uiteraard ook voor de melders die contact opnemen met onze externe vertrouwenspersonen.

Klachten van opdrachtgevers/klanten en leveranciers
Toch kan het gebeuren dat u als klant (bijvoorbeeld als deelnemer aan onze opleiding) of leverancier niet tevreden bent over onze dienstverlening.  Als dat het geval is, zullen we ons uiterste best doen om er gezamenlijk uit te komen. Mocht dat echter niet lukken, dan wijzen we opdrachtgevers en leveranciers op de volgende mogelijkheid om een klacht in te dienen:

Klachtenregeling CVP+

 

Klachten over onze externe vertrouwenspersonen
Ten aanzien van onze werkzaamheden als externe vertrouwenspersoon zijn we gehouden aan de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV). Indien u als melder niet tevreden bent met onze dienstverlening en/of de wijze waarop we een eventuele klacht afhandelen, dan kunt u terecht bij de Commissie van toezicht van de LVVV. U leest daar meer over als u op de onderstaande link klikt:

Commissie van Toezicht (LVVV)