Een vertrouwenspersoon is de contactpersoon binnen een bedrijf als het gaat om ongewenst gedrag. Het is voor een werknemer prettig om met zijn problemen bij iemand terecht te kunnen zodat het opgelost wordt. Er zijn een aantal verschillende soorten ongewenst gedrag zoals geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen en discriminatie. Een vertrouwenspersoon zorgt voor een oplossing, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt. Er zijn externe vertrouwenspersoon en externe vertrouwenspersonen. Een interne vertrouwenspersoon moet eerst een opleiding vertrouwenspersoon of cursus vertrouwenspersoon opleiding volgen. Wil je meer informatie? Op deze pagina lees je alles over de taken vertrouwenspersoon binnen een organisatie!

Opleiding vertrouwenspersoon
 

Wat doet een vertrouwenspersoon? De verschillende taken

 

  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 1: Een vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag. Hij biedt ze hulp en advies.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 2: Een vertrouwenspersoon kijkt eerst of het probleem op te lossen is in de informele sfeer.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 3: Wanneer het oplossing niet te vinden is in de informele sfeer, wordt de desbetreffende persoon geïnformeerd over andere oplossingsmogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is een klachtenprocedures.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 4: Wanneer de desbetreffende persoon de klachtencomissie aan wilt spreken of het management van een organisatie, kan de vertrouwenspersoon begeleiden. Dit is alleen wanneer het slachtoffer dat wenst.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 5: Een vertrouwenspersoon kan een slachtoffer ook doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Een conflict kan zo uit de hand gelopen zijn, dat deze niet meer uit zichzelf op te lossen is, dan kan een conflict mediation van pas komen.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 6: Een vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de aanpak bij ongewenst gedrag, zo weet de omgeving hoe hier mee omgegaan moet worden.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 7: Het voorkomen is altijd beter dan genezen. Om deze reden geeft een vertrouwenspersoon ook advies over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon ondersteunt het management ook bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 8: Een geval van ongewenst gedrag wordt altijd door een vertrouwenspersoon geregistreerd.
  • Wat doet een vertrouwenspersoon taak 9: Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zo kunnen de slachtoffers zonder zorgen bij de vertrouwenspersoon terecht.