Inhoudelijke informatie

accreditatienummer: VP-5002

Accreditatie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Onze erkende basis opleiding vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV) geaccrediteerd. Dit betekent dat u na het behalen van het bewijs van deelname kunt deelnemen aan het landelijk examen. Na het behalen van het landelijk examen kunt u zich vervolgens als vertrouwenspersoon registreren bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Basis opleiding vertrouwenspersoon Incompany volgen?

We bieden onze erkende basis opleiding vertrouwenspersoon lvv ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave van de cursus vertrouwenspersoon.

Inhoud 4-daagse basis opleiding vertrouwenspersoon

In onze 4-daagse geaccrediteerde basis opleiding tot vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs leert u wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn. U leert in onze training vertrouwenspersoon wat een vertrouwenspersoon kan en mag doen in situaties rondom ongewenst gedrag. Na het volgen van onze opleiding bent u in staat om melders op professionele wijze op te vangen. U kunt goed inschatten welke ondersteuning het beste is. Daarnaast leert u de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. Door gebruik te maken van twee trainers differentiëren we tijdens de opleiding veelvuldig. De opleiding bestaat verder uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek.

Voor het onderwijs bieden we deze specialisatie aan omdat daar immers specifieke expertise gevraagd wordt (i.v.m. de omgang met minderjarigen en jong volwassenen). Al onze opleidingen voeren we ook in-company uit. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen en bekijk ook ons nascholingsaanbod voor vertrouwenspersonen

Werkveld van de vertrouwenspersoon

U kunt na onze basis opleiding vertrouwenspersoon lvv aan de slag als zowel interne als externe vertrouwenspersoon in onderwijsorganisaties maar ook in andere organisaties en bedrijven. Een interne vertrouwenspersoon is werknemer van de organisatie of het bedrijf en is veelal vertrouwenspersoon naast een andere functie. U bent als interne vertrouwenspersoon zelf onderdeel van de organisatie.

Een externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie of het bedrijf maar heeft een contract om werkzaamheden als vertrouwenspersoon uit te voeren. In onze training vertrouwenspersoon is aandacht voor zowel de positie als interne- en externe vertrouwenspersoon. Bent u werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang dan is onze specialisatie onderwijs mogelijk dus zeer passend voor u.

Onderwerpen en vaardigheden voor de basis opleiding vertrouwenspersoon

In onze opleiding vertrouwenspersoon komen de onderstaande vaardigheden aan bod:

 • Basishouding en vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Reflectieve vaardigheden
 • Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
 • Adviesvaardigheden De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding vertrouwenspersoon:
 • Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
 • Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
 • Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden
 • Diversiteit en de invloed ervan op het werk van een vertrouwenspersoon
 • Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
 • Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting
 • Verwijzen & sociale kaart
 • Beleidsontwikkeling en strategie
 • Managementadvisering
 • Rehabilitatie
 • Interne werkorganisatie
 • Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon

Integriteit

In de 4-daagse basis opleiding vertrouwenspersoon wordt ten slotte ook expliciet aandacht besteed aan het thema Integriteit. Wij bij CVP-plus of Centrum Vertrouwenspersonen Plus leggen daarmee een basis voor de functie van vertrouwenspersoon Integriteit. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Begripsvorming Integriteit, waar hebben we het dan over?
 • Wetgeving waar je mee te maken krijgt en de vertaling daarvan naar de organisatie in protocollen en procedures
 • Het onderscheid in taken tussen een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit
 • De (verwijs)mogelijkheden
 • Reflectie op eigen handelen

Startdata

4-daagse opleiding vertrouwenspersoon (Specialisatie Onderwijs)

Groep 78B (Specialisatie Onderwijs) | 17 september, 1 oktober, 15 oktober en 12 november 2024 van 09.00 tot 17.00
Groep 79B (Specialisatie Onderwijs) | 10 oktober, 7 november, 21 november en 28 november 2024 van 09.00 tot 17.00
Groep 82B (Specialisatie Onderwijs) | 28 januari, 11 februari, 4 maart en 18 maart 2025 van 09.00 tot 17.00
Groep 83B (Specialisatie Onderwijs) | 10 maart, 24 maart, 7 april en 21 april 2025 van 09.00 tot 17.00
Groep 84B (Specialisatie Onderwijs) | 7 mei, 21 mei, 4 juni en 18 juni 2025 van 09.00 tot 17.00
Groep 86B (Specialisatie Onderwijs) | 9 september, 23 september, 7 oktober en 28 oktober 2025 van 09.00 tot 17.00
Groep 87B (Specialisatie Onderwijs) | 4 november, 18 november, 2 december en 16 december 2025 van 09.00 tot 17.00

Praktische informatie

opleiding vertrouwenspersoon onderwijs

Keurmerk LVV

Onze 4-daagse basisopleiding vertrouwenspersoon onderwijs is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl 

Vereiste vooropleiding

Voor de basis opleiding vertrouwenspersoon onderwijs van CVP Plus beschikt u over ten minste een HBO- of een daarmee gelijk te stellen denk- en werkniveau. Indien u twijfelt of de opleiding passend voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Andersom zullen wij ook telefonisch contact opnemen als er bij ons vragen ontstaan over de geschiktheid van de opleiding voor een deelnemer. Voor alle deelnemers maakt een schriftelijke intake onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure. 

Duur van de opleiding vertrouwenspersoon onderwijs

De opleiding bestaat uit 4 losse dagen op locatie met steeds een tweetal weken ertussen. We maken gebruik van een Elektronische Leeromgeving (ELO) om leerinhoud en opdrachten te delen.

Studiebelasting

De studiebelasting is 64 uur waarvan 32 contacturen. Ongeveer 32 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit. 

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12 personen 

Locatie

Utrecht

Bewijs van Deelname

Als de deelnemer 100% aanwezig is bij de opleiding vertrouwenspersoon onderwijs, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee de kandidaat toegang heeft tot het landelijk examen van de LVV. Na het behalen van het landelijk examen, kan de persoonscertificering worden aangevraagd.

 

Vragen?

Voor vragen over de opleiding vertrouwenspersoon kunt u terecht bij Lilian Vermeulen of Anton de Leeuw via opleidingen@cvp-plus.nl.

Kosten

De kosten voor de hele 4-daagse opleiding bedragen € 1595,-

In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.
Wij werken met een zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO). Deelnemers krijgen tijdens de opleiding en tot 1 week na beëindiging van de opleiding toegang tot deze ELO.

Onderwijsinstellingen en particulieren zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor de basisopleiding vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen

Veelgestelde Vragen

 • Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwenspersoon met specialisatie onderwijs?

  De twee opleidingen zijn op hoofdlijnen identiek maar in de opleiding specialisatie onderwijs wordt met specifieke casuïstiek uit het onderwijs gewerkt. In het onderwijs kun je immers te maken krijgen met de ingewikkelde dynamiek van leerlingen, ouders en docenten. Ook wordt er in de specialisatie onderwijs meer aandacht aan specifieke onderwijswetgeving. Van deelnemers horen we terug dat ze het ook leerzaam vinden dat ze samen met collega’s in een opleiding zitten vanuit verschillende onderwijssectoren. De uitwisseling hiermee maakt het volgen van de specialisatie onderwijs ook leerzaam.

   

 • Wat zijn de vereisten om vertrouwenspersoon te worden in het onderwijs?

  Om extern vertrouwenspersoon te worden in het onderwijs, zijn er geen specifieke vereisten waaraan voldaan moet worden. Maar juist omdat je binnen het onderwijs te maken hebt met de ingewikkelde dynamiek van leerlingen, ouders en docenten, adviseren we dat een goede opleiding tot vertrouwenspersoon eigenlijk een ‘must’ is. Ook is ervaring met werken binnen het onderwijs zeker een voordeel.

  Als je intern vertrouwenspersoon wilt worden dan zul je uiteraard in de eerste plaats een diploma moeten hebben waarmee je binnen het onderwijs werkzaam kunt zijn (afhankelijk van de sector). Je werkzaamheden als vertrouwenspersoon verricht je dan naast die van je primaire beroep zoals docent of leerkracht.

   

 • Wat zijn de uitdagingen waar vertrouwenspersonen in het onderwijs mee te maken kunnen krijgen?

  Vertrouwenspersonen in het onderwijs kunnen verschillende uitdagingen tegenkomen in hun rol. Enkele veel voorkomende uitdagingen zijn:

  Complexiteit van zaken:
  Werken binnen het onderwijs is onder meer complex doordat je te maken kunt krijgen met minderjarigen. Daarvoor geldt ook specifieke wetgeving.

  Daarnaast is de dynamiek van leerlingen, ouders en leerkrachten er ook een die het werken binnen het onderwijs ingewikkelder maakt.

  Vertrouwelijkheid: Het waarborgen van vertrouwelijkheid is essentieel in het werk van een vertrouwenspersoon. Het kan echter een uitdaging zijn om de juiste balans te vinden tussen het bewaren van vertrouwelijkheid en het nemen van gepaste actie om de veiligheid en het welzijn van betrokkenen (bijvoorbeeld minderjarigen) te waarborgen.

  Dubbele Petten:
  Het is binnen het onderwijs (vooral in PO en VO) heel normaal dat je diverse petten op hebt, diverse rollen en taken vervult. Dat kan het werk als vertrouwenspersoon soms wel ingewikkeld maken. Weet je je verschillende petten goed gescheiden te houden?