Inhoudelijke informatie

accreditatienummer: VP-5002

Accreditatie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Onze erkende opleiding vertrouwenspersoon lvv is door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV) geaccrediteerd. Dit betekent dat u zich na het behalen van het certificaat kunt laten registreren bij de LVV.

Let Op:
Vanaf 1 januari 2024 voert de LVV een landelijk examen in. Met de bewijzen van deelname die wij als opleidingsinstituut tot 31-12-2023 verstrekken, kunnen deelnemers nog uiterlijk t/m 31 maart 2024 hun persoonscertificering aanvragen bij
Hobéon SKO. Zie voor meer informatie van de LVV deze link.

Opleiding vertrouwenspersoon Incompany volgen?

We bieden onze erkende opleiding vertrouwenspersoon lvv ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave van de cursus vertrouwenspersoon.

Inhoud 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon

In onze 4-daagse geaccrediteerde opleiding tot vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs leert u wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn. U leert in onze cursus vertrouwenspersoon wat een vertrouwenspersoon kan en mag doen in situaties rondom ongewenst gedrag. Na het volgen van onze opleiding bent u in staat om melders op professionele wijze op te vangen. U kunt goed inschatten welke ondersteuning het beste is. Daarnaast leert u de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. Door gebruik te maken van twee trainers differentiëren we tijdens de opleiding veelvuldig. De opleiding bestaat verder uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek.

Voor het onderwijs bieden we deze specialisatie aan omdat daar immers specifieke expertise gevraagd wordt (i.v.m. de omgang met minderjarigen en jong volwassenen). Al onze opleidingen voeren we ook in-company uit. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen en bekijk ook ons nascholingsaanbod voor vertrouwenspersonen

Werkveld van de vertrouwenspersoon

U kunt na onze basisopleiding vertrouwenspersoon lvv aan de slag als zowel interne als externe vertrouwenspersoon in onderwijsorganisaties maar ook in andere organisaties en bedrijven. Een interne vertrouwenspersoon is werknemer van de organisatie of het bedrijf en is veelal vertrouwenspersoon naast een andere functie. U bent als interne vertrouwenspersoon zelf onderdeel van de organisatie.

Een externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie of het bedrijf maar heeft een contract om werkzaamheden als vertrouwenspersoon uit te voeren. In onze training vertrouwenspersoon is aandacht voor zowel de positie als interne- en externe vertrouwenspersoon. Bent u werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang dan is onze specialisatie onderwijs mogelijk dus zeer passend voor u.

Onderwerpen en vaardigheden voor de opleiding vertrouwenspersoon

In onze opleiding vertrouwenspersoon komen de onderstaande vaardigheden aan bod:

 • Basishouding en vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Reflectieve vaardigheden
 • Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
 • Adviesvaardigheden De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding vertrouwenspersoon:
 • Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
 • Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
 • Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden
 • Diversiteit en de invloed ervan op het werk van een vertrouwenspersoon
 • Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
 • Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting
 • Verwijzen & sociale kaart
 • Beleidsontwikkeling en strategie
 • Managementadvisering
 • Rehabilitatie
 • Interne werkorganisatie
 • Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon

Integriteit

In de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon wordt ten slotte ook expliciet aandacht besteed aan het thema Integriteit. Wij bij CVP-plus of Centrum Vertrouwenspersonen Plus leggen daarmee een basis voor de functie van vertrouwenspersoon Integriteit. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Begripsvorming Integriteit, waar hebben we het dan over?
 • Wetgeving waar je mee te maken krijgt en de vertaling daarvan naar de organisatie in protocollen en procedures
 • Het onderscheid in taken tussen een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit
 • De (verwijs)mogelijkheden
 • Reflectie op eigen handelen

Startdata

4-daagse opleiding vertrouwenspersoon (Specialisatie Onderwijs)

Groep 69 (Specialisatie Onderwijs)| Data: 12 september, 26 september, 10 oktober en 31 oktober 2023 van 09.00 tot 17.00
Groep 70A (Specialisatie Onderwijs)| Data: 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november 2023 van 09.00 tot 17.00 -- VOL
Groep 70C (Specialisatie Onderwijs)| Data: 8 november, 22 november, 6 december, 20 december 2023 van 09.00 tot 17.00
Groep 73B (Specialisatie Onderwijs)| Data: 23 januari, 6 februari, 27 februari en 12 maart 2024 van 09.00 tot 17.00
Groep 75B (Specialisatie Onderwijs)| Data: 12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april 2024 van 09.00 tot 17.00
Groep 75C (Specialisatie Onderwijs)| Data: 11 april, 25 april, 16 mei en 30 mei 2024 van 09.00 tot 17.00
Groep 78B (Specialisatie Onderwijs)| Data: 17 september, 1 oktober, 15 oktober en 12 november 2024 van 09.00 tot 17.00
Groep 79B (Specialisatie Onderwijs)| Data: 10 oktober, 7 november, 21 november en 28 november 2024 van 09.00 tot 17.00

Praktische informatie

Opleiding vertrouwenspersoon onderwijs

Keurmerk LVV

Onze 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon onderwijs is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl 

Vereiste vooropleiding

Voor de opleiding vertrouwenspersoon onderwijs van CVP Plus heeft u bij voorkeur HBO werk en denkniveau, maar minimaal MBO-plus. Indien u twijfelt of de opleiding passend voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Andersom zullen wij ook telefonisch contact opnemen als er bij ons vragen ontstaan over de geschiktheid van de opleiding voor een deelnemer. Voor alle deelnemers maakt een schriftelijke intake onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure. 

Duur van de opleiding vertrouwenspersoon onderwijs

De opleiding bestaat uit 4 losse dagen met steeds een tweetal weken ertussen. We werken ook weer 4 dagen op locatie. We maken daarbij gebruik van een Elektronische Leeromgeving (ELO) om leerinhoud en opdrachten te delen. 

Studiebelasting

De studiebelasting is 64 uur waarvan 32 contacturen. Ongeveer 32 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit. 

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12 personen 

Locatie

Utrecht

Bewijs van Deelname

Als de deelnemer 100% aanwezig is bij de opleiding vertrouwenspersoon onderwijs, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan en de eindtoets heeft behaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee bij de LVV de persoonlijke certificering kan worden aangevraagd.

Kosten

De kosten voor de hele 4-daagse opleiding bedragen vanaf 1 januari 2023 € 1495,-
In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.
Wij werken met een zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO). Deelnemers krijgen tijdens de opleiding en tot 1 week na beëindiging van de opleiding toegang tot deze ELO.

Onderwijsinstellingen en particulieren zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor Vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen