Inhoudelijke informatie

Al onze opleidingen en nascholingen gaan na de zomervakantie weer van start! Afhankelijk van de situatie mogelijk wel in aangepaste vorm. Zie hieronder voor de Praktische informatie. Voor opleidingen op locatie hanteren we ons Corona Protocol CVP+.

Accreditatie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Onze opleiding vertrouwenspersoon Specialisatie Onderwijs is door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV) geaccrediteerd. Dit betekent dat u zich na het behalen van het certificaat kunt laten registreren bij de LVV.

Belangrijk informatie over certificering!
De LVV heeft onlangs aangekondigd met ingang van 1 januari 2021 de certificeringseisen aan te zullen passen. Om die reden bieden wij alleen nog een 4-daagse opleiding tot vertrouwenspersoon aan.

Inhoud 4-daagse Opleiding Vertrouwenspersoon Specialisatie Onderwijs

Als Vertrouwenspersoon binnen het onderwijs krijg je te maken met ingewikkelde vraagstukken die het werken met minderjarigen en jong volwassenen met zich mee brengt. Dat maakt het werk van een vertrouwenspersoon in het onderwijs tegelijk zo interessant en complex. In de opleiding tot Vertrouwenspersoon met specialisatie Onderwijs komt deze complexiteit volop aan bod. Met welke wetgeving heb je als vertrouwenspersoon te maken als je werkzaam bent als vertrouwenspersoon binnen het onderwijs? Welke consequenties heeft dat voor de gesprekken die je voert en wat betekent dat voor je positie binnen de school? Daarnaast gaan we natuurlijk uitgebreid in op de 3 hoofdtaken van de vertrouwenspersoon: Klachtafhandeling, Voorlichting en Advisering. Ook komt het verschil in taken tussen een contactpersoon en vertrouwenspersoon aan bod. Ook wordt er ruimschoots aandacht besteed aan het begrip Integriteit.

Werkveld van de vertrouwenspersoon

Als u deze opleiding heeft gevolgd kunt u aan de slag als interne of externe vertrouwenspersoon in alle sectoren binnen het onderwijs. Vertrouwenspersonen die werkzaam zijn binnen het onderwijs en deze opleiding gevolgd hebben, zijn in staat om medewerkers, ouders of leerlingen op professionele wijze op te vangen en verder te helpen door in te schatten welke hulp in dit geval het beste is. Daarnaast is men in staat om de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. U levert op deze wijze een zinvolle bijdrage aan een veilige school.
Met behulp van veel en diverse casuïstiek specifiek uit het PO, VO en MBO, komen alle niveaus van gespreksvoering aan bod: organisatieniveau (management en collega’s), leerlingniveau en uiteraard de eventuele gesprekken met ouders. Door gebruik te maken van twee trainers die beiden uitgebreide ervaring hebben in het onderwijs (zowel PO, VO als MBO) differentiëren we veelvuldig. Deze opleiding voeren we ook in-company uit. Neem voor meer informatie gerust even contact met ons op.

Onderwerpen en vaardigheden

In onze 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon onderwijs komen de volgende vaardigheden aan bod:
-Communicatieve vaardigheden (o.a. gesprekken met leerlingen, pubers en ouders)
-Reflectieve vaardigheden
-Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
-Adviesvaardigheden richting management

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
-De verschillende vormen van ongewenst gedrag waaronder uiteraard pesten
-Voorlichting in de organisatie over de rol van de vertrouwenspersoon
-Preventie van ongewenste omgangsvormen
-Klachtafhandeling, waaronder opvang van medewerkers, leerlingen en ouders
-Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden en culturele verschillen
-Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
-Juridische kader en Wet- en regelgeving m.n. rond het beleid psychosociale arbeidsbelasting (Arbowetgeving, cao’s, onderwijswetgeving)
-Verwijzen & sociale kaart
-Beleidsontwikkeling en strategie
-Managementadvisering
-Rehabilitatie
-Interne werkorganisatie
-Bevoegdheden en de plaats van de vertrouwenspersoon binnen de school

Integriteit

In de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs wordt ten slotte ook aandacht besteed aan het thema Integriteit. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

• Begripsvorming Integriteit, waar hebben we het dan over?
• Wetgeving waar je mee te maken krijgt en de vertaling daarvan naar de organisatie in protocollen en procedures
• Het onderscheid in taken tussen een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit
• De (verwijs)mogelijkheden
• Reflectie op eigen handelen

 

Startdata

4-daagse opleiding vertrouwenspersoon (Specialisatie Onderwijs)

Groep 43 (Specialisatie Onderwijs)| Data: 29 september, 6 oktober, 27 oktober en 10 november 2020 van 09.00 tot 17.00 (let op: nog 2 plekken beschikbaar!)
Groep 47 (Specialisatie Onderwijs)| Data: 10 februari, 3 maart, 17 maart en 31 maart 2021 van 09.30 tot 17.00
Groep 51 (Specialisatie Onderwijs)| Data: 15 september, 29 september, 13 oktober en 10 november 2021 van 09.30 tot 17.00

 

 

Praktische informatie

Keurmerk LVV
Onze 4-daagse opleiding is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl

Vereiste vooropleiding
Bij voorkeur HBO werk en denkniveau, minimaal MBO-plus. Indien u twijfelt of de opleiding passend voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Andersom zullen wij ook telefonisch contact opnemen als er bij ons vragen ontstaan over de geschiktheid van de opleiding voor een deelnemer. Voor alle deelnemers maakt een schriftelijke intake onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.

Duur van de opleiding
4 losse dagen. We bieden een hybride vorm van leren aan. Dit betekent dat we 3 dagen op locatie werken en 1 dag online. We maken daarbij gebruik van een Elektronische Leeromgeving (ELO) om leerinhoud en opdrachten te delen.

Studiebelasting
De studiebelasting is 64 uur waarvan 32 contacturen. Ongeveer 32 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van Deelname
Als de deelnemer 100% aanwezig is, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan en de eindtoets heeft behaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee bij de LVV de persoonlijke certificering kan worden aangevraagd.

Kosten

De kosten voor de hele opleiding bedragen € 1395,-
In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.

Onderwijsinstellingen en particulieren zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Factuuradres