We verzorgen diverse incompany trainingen gericht op het onderwijs, voor  zowel vertrouwenspersonen, contactpersonen als leidinggevenden. In alle gevallen stellen we in overleg een programma op maat samen, afgestemd op jouw organisatie en situatie.
Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden:

Training contactpersonen basisonderwijs
Welke wet-en regelgeving en welke procedures zijn specifiek van belang voor contactpersonen?  Wat doe je bijvoorbeeld bij een vermoeden van seksuele intimidatie van een leerkracht ten opzichte van een leerling? Wat zijn de taken en bevoegdheden van een contactpersoon? En hoe verhoudt de contactpersoon zich tot de (externe) vertrouwenspersoon van de school? Over welke vaardigheden moet hij/zij beschikken om zijn/haar werk goed te doen?
Dit zijn allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een training voor contactpersonen. Uiteraard hoort het voeren van gesprekken daar ook bij. Onze incomany trainingen kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid en onze kennis van het onderwijs op het gebied van sociale veiligheid.
In overleg stellen we een training op maat samen van 1, 2 of 3 dagen. Daarbij gaan we uit van de behoefte van de organisatie maar sluiten ook zoveel als mogelijk aan bij de leervragen van de contactpersonen zelf.

Training vertrouwenspersonen onderwijs
Als je vertrouwenspersonen wilt (laten) opleiden maar je kiest niet voor de 4-daagse geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon, kunnen we in overleg ook een programma op maat samenstellen. We behandelen dan uiteraard de drie hoofdtaken van een vertrouwenspersoon maar er volgt geen eindtoets en assessment. Ook kunnen we het programma meer aan laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de vertrouwenspersonen. We gaan graag in overleg over de invulling van een dergelijk programma.

Training leidinggevenden onderwijs
Als leidinggevende heb je niet iedere dag te maken met situaties rondom ongewenst gedrag. En toch moet je, als het erop aankomt, wel de goede dingen doen. Een verkeerde inschatting van een situatie of een ongelukkige aanpak kan zo maar tot veel psychische maar ook  financiële schade leiden. In overleg met je organisatie kunnen we een training samenstellen waarin we praktisch aan de slag gaan met de vragen: wanneer heb je iets te doen, wat heb je te doen en hoe heb je dat te doen?

Interesse voor een van onze trainingen? Neem contact op via 070-2600032 of vul ons contactformulier in.