Een abonnement specifiek voor de eigen organisatie.

Bedrijven die aangesloten zijn bij CBBS bieden we een maatwerk-abonnement.

Het abonnement is inclusief:

  • -Beschikbaarheid van een externe vertrouwenspersoon voor medewerkers als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag en/of een vermoeden van een integriteitsschending. Beschikbaarheid 52 weken per jaar en keuze voor mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon.
  • -Advisering van het management bij zaken omtrent ongewenst gedrag.
  • -Een jaarverslag gericht op de eigen organisatie.
  • -Jaarlijks gesprek met directie en OR.
  • -Voorlichtingsmateriaal voor medewerkers (flyer en kennismakingstekst voor medewerkers en een link naar een animatiefilmpje)
  • -Een procedure klachtafhandeling over de werkwijze van de vertrouwenspersoon
  • -Voorbeeld regelingen ongewenst gedrag en/of een vermoeden van een integriteitsschending

De klachtafhandeling wordt apart in rekening gebracht.