Informatie voor werkgevers kinderopvang

Speciaal voor de kinderopvang in de Randstad heeft CVP+ een collectief opgericht dat zich alleen richt op de branche kinderopvang. Organisaties in de kinderopvang kunnen zich aansluiten bij dit collectief en zijn op die manier verzekerd van betaalbare en tegelijk zeer ervaren en deskundige vertrouwenspersonen.

Informatie voor medewerkers

Als medewerker in de kinderopvang, kunt u zonder kosten een beroep doen op een vertrouwenspersoon kinderopvang van Centrum Vertrouwenspersonen Plus, Collectief Kinderopvang als u ongewenst gedrag ervaart op uw werkplek. Hierbij kunt u denken aan situaties waarin u te maken heeft met pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag. Als uw organisatie is aangesloten bij het collectief, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon door op de knop ‘Contact met uw vertrouwenspersoon’ rechts onderaan de pagina.

Wat kan een vertrouwenspersoon u bieden?

De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en bespreekt met u over hoe u het beste kunt omgaan met de situatie waarin u zich bevindt. Hij of zij kan u bijvoorbeeld helpen bij het formuleren van een klacht, het indienen van een melding, of het zoeken naar andere vormen van hulp en ondersteuning. Ook kan de vertrouwenspersoon u informatie geven over uw rechten en plichten en over mogelijke vervolgstappen. Alle gesprekken die u voert met de vertrouwenspersoon zijn in beginsel vertrouwelijk en worden alleen met uw toestemming gedeeld met anderen. U kunt dus vrijuit spreken en uw verhaal delen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat dit gevolgen heeft voor uw baan of positie binnen de organisatie.

Waarom een speciale vertrouwenspersoon kinderopvang?

De kinderopvang is wat ons betreft een sector die net iets meer vraagt van een vertrouwenspersoon dan overige sectoren. Er wordt immers met baby’s, peuters en kleuters gewerkt. Dat vraagt speciale expertise van vertrouwenspersonen als er bijvoorbeeld een melding gedaan wordt van (een vermoeden van) seksueel misbruik. De vertrouwenspersonen binnen dit collectief hebben jarenlange ervaring als vertrouwenspersoon in de Kinderopvang. Ze weten dus als geen ander wat te doen en vooral ook wat niet te doen. Meer weten over ons collectief in de Kinderopvang? Klik dan voor meer informatie op een van de links hieronder: