Ongewenst gedrag op de werkvloer en rehabilitatie na een onterechte beschuldiging

Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie. Samen met werkdruk wordt dit PSA (Psycho- Sociale  Arbeidsbelasting) genoemd. Zware termen, je kunt ook spreken over onheuse bejegening. Het is voor uw bedrijf en voor uw medewerkers van belang dat zij met plezier naar hun werk kunnen komen. Gezonde werknemers komen uw bedrijf ten goede, zowel in effectiviteit als in werkplezier.

Daarnaast is er voor u als werkgever een wettelijke inspanningsverplichting om zorg te dragen voor een gezonde, veilige werkomgeving. De arbeidsinspectie controleert of u als werkgever daar voldoende aan doet. Bijvoorbeeld door middel van een effectief beleid sociale veiligheid en een goede klachtenregeling. Ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon wordt door de inspectie hierin meegenomen. De cijfers van door TNO tweejaarlijks uitgevoerd onderzoek naar ervaren werkdruk en ongewenst gedrag liegen er ook niet om. 1,7 miljoen werknemers ervaren agressie door externen. De kosten voor werkgevers, veroorzaakt door werkstress bedragen 2,8 miljard euro per jaar. In een op de drie gevallen wordt werkstress veroorzaakt door PSA. Inzet van vertrouwenspersonen kan veel betekenen om deze cijfers naar beneden te krijgen.

Wanneer zich ongewenst gedrag voordoet kunnen uw medewerkers een vertrouwenspersoon inschakelen die hen ondersteunt bij het stoppen van dit gedrag.

Het kan ook voorkomen dat een medewerker onder valse voorwendselen onjuist wordt behandeld door collega’s en/of leidinggevende. Bijvoorbeeld wanneer de medewerker onterecht wordt beschuldigd van strafbare feiten. Door anderen verdacht worden is een ingrijpend gebeuren. Na een “niet-schuldigverklaring” van de werkgever is in veel gevallen daarom een rehabilitatietraject nodig zodat de medewerker weer volwaardig aan het werk kan. De vertrouwenspersoon kan hierbij ondersteunen.

Klachtenprocedure vertrouwenspersoon
Hoe gaat de vertrouwenspersoon te werk, wat is de procedure bij het melden van een klacht? Dat wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat er beschreven staat in de ‘klachtenprocedure ongewenste omgangvormen’ van uw eigen organisatie. Vandaar dat een dergelijke procedure voor ons een belangrijke voorwaarde is om als vertrouwenspersoon ons werk te kunnen doen.