Ongewenst gedrag op de werkvloer en rehabilitatie na een onterechte beschuldiging
Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie. Wanneer zich in uw organisatie ongewenst gedrag voordoet kunnen uw medewerkers of u zelf een vertrouwenspersoon inschakelen die u ondersteunt en adviseert bij het stoppen van dit gedrag.

Het kan ook voorkomen dat een medewerker onder valse voorwendselen onjuist wordt behandeld door collega’s en/of leidinggevende. Bijvoorbeeld wanneer de medewerker onterecht wordt beschuldigd van strafbare feiten. Door anderen verdacht worden is een ingrijpend gebeuren. Na een “niet-schuldigverklaring” van de werkgever is in veel gevallen daarom een rehabilitatietraject nodig zodat de medewerker weer volwaardig aan het werk kan. De vertrouwenspersoon kan ook hierbij ondersteunen.

Klachtenprocedure vertrouwenspersoon
Hoe gaat de vertrouwenspersoon te werk, wat is de procedure bij het melden van een klacht. Lees het in ons document Procedure klachtbehandeling vertrouwenspersonen bij Ongewenst gedrag & Rehabilitatie.