Ongewenst gedrag op de werkvloer en rehabilitatie na een onterechte beschuldiging
Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie. Wanneer zich in uw organisatie ongewenst gedrag voordoet kunnen uw medewerkers of u zelf een vertrouwenspersoon inschakelen die u ondersteunt en adviseert bij het stoppen van dit gedrag.

Het kan ook voorkomen dat een medewerker onder valse voorwendselen onjuist wordt behandeld door collega’s en/of leidinggevende. Bijvoorbeeld wanneer de medewerker onterecht wordt beschuldigd van strafbare feiten. Door anderen verdacht worden is een ingrijpend gebeuren. Na een “niet-schuldigverklaring” van de werkgever is in veel gevallen daarom een rehabilitatietraject nodig zodat de medewerker weer volwaardig aan het werk kan. De vertrouwenspersoon kan ook hierbij ondersteunen.

Klachtenprocedure vertrouwenspersoon
Als uw organisatie zich aansluit bij het Collectief Kinderopvang van Centrum Vertrouwenspersonen Plus, ontvangt u van ons de procedure over voor het afhandelen van kwesties. Hierin staat ook de werkwijze van een vertrouwenspersoon beschreven. Meer weten? Neem contact met ons op via info@cvp-plus.nl of via 070-2600032.