Het team

Anton de Leeuw

Trainer, vertrouwenspersoon, mede-eigenaar CVP+

info@cvp-plus.nl

Lilian Vermeulen

Trainer, vertrouwenspersoon, mede-eigenaar CVP+

info@cvp-plus.nl

Waar staan we voor?

Medewerkers voelen zich beter en presteren beter als ze zich veilig voelen. Toch blijkt nog steeds 1 op de 6 medewerkers last te hebben van ongewenst gedrag op de werkvloer. Centrum Vertrouwenspersonen Plus wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan een sociaal veilige werk- en leeromgeving. Dit doen we op een professionele en vakkundige manier. Persoonlijke aandacht, enthousiasme en zorgvuldigheid staan hierbij centraal.

Hoe geven we daar vorm aan?

We bieden daarom diensten aan op het gebied van sociale veiligheid binnen organisaties.  U kunt hierbij denken aan ondersteuning van interne  vertrouwenspersonen, klachtafhandeling in vakantieperiodes, het leveren van externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit, het geven van management advies bij ongewenst gedrag en/of integriteitskwesties, coaching en collegiale consultatie, mediation en onafhankelijk klachtenonderzoek.

In het kader van de professionalisering van vertrouwenspersonen, biedt Centrum vertrouwenspersonen Plus daarnaast ook de door de LVV gecertificeerde basisopleiding tot vertrouwenspersoon aan. Ter ondersteuning van reeds gecertificeerde vertrouwenspersonen verzorgen wij een gevarieerd en onderscheidend nascholingsaanbod.

Centrum Vertrouwenspersonen Plus

Wij zijn Anton de Leeuw en Lilian Vermeulen, twee ervaren vertrouwenspersonen, trainers, mediators en begeleiders binnen diverse sectoren met een specialisatie binnen het onderwijs en het welzijn.  Onze expertise en onze passie hebben we samengebracht in Centrum Vertrouwenspersonen Plus.  Dit om een bijdrage te kunnen leveren aan een veilige werk- en leeromgeving binnen uw organisatie. Daarin werken we samen met een aantal deskundige en gecertificeerde vertrouwenspersonen en trainer(s).

Want als we iets van onze ervaring hebben geleerd, is dat een deskundig en daadkrachtig optreden bij ongewenst gedrag en integriteitskwesties heel veel schade kan voorkomen, zowel immaterieel als materieel.