Mediation

Mediation is een effectief en krachtig middel om conflicten tussen mensen op te lossen. Heeft u een conflict waar u zonder hulp niet uit komt? Denk dan eens aan mediation en bedenk dat ruim 70% van de mediationtrajecten met een positief resultaat worden afgesloten!

Wanneer mediation?

Een belangrijke voorwaarde is in ieder geval dat mediation plaatsvindt op vrijwillige basis. Ook van groot belang is dat conflictpartijen zelf de bereidheid tonen om uit het conflict te komen. Om na te kunnen gaan of mediation iets voor u is, kunt u ook terecht op de pagina van de Mediators federatie Nederland:

Diverse mediation

Er zijn verschillende soorten mediation die kunnen worden ingezet bij verschillende soorten conflicten en situaties. Hieronder zijn een enkele voorbeelden:

Arbeids mediation

Kan worden ingezet bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer. Hierbij kan worden gedacht aan situaties waarin er sprake is van verstoorde arbeidsrelatie. De mediator kan helpen om de communicatie tussen partijen te verbeteren en om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is. Hopelijk zal door de mediation het arbeidsconflict opgelost worden.

Mediation onderwijs

Mediation wordt steeds vaker ingezet in het onderwijs als middel om conflicten op te lossen tussen leerlingen, ouders en schoolmedewerkers. Mediation kan bijvoorbeeld worden ingezet bij pestgedrag, conflicten tussen leerlingen of tussen leerlingen en docenten, of bij problemen met ouders.

Zakelijke mediation

Als laatste zakelijke mediation bijvoorbeeld bij een conflict tussen leverancier en afnemer, tussen aandeelhouders of tussen franchisegever en franchisenemer. De mediator helpt hierbij om tot oplossingen komen.

MFN register

Het MfN-register is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor mediators in Nederland. Een mediator die is opgenomen in dit register wordt ook wel een MfN-mediator of registermediator genoemd. Deze mediators voldoen aan strenge kwaliteitseisen en hebben een erkende mediationopleiding gevolgd.

Als u een MfN-registermediator inschakelt, kunt u erop vertrouwen dat deze mediator professioneel en onafhankelijk te werk gaat. Bovendien zijn de mediator kosten van MfN-registermediators redelijk en transparant. U weet vooraf waar u aan toe bent en komt niet voor onverwachte kosten te staan. Als u op zoek bent naar een MfN-registermediator, kunt u terecht op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hier vindt u een overzicht in het MfN-register mediator zoeken die zijn opgenomen. U kunt op de website zoeken op naam, specialisatie of locatie.

De mediators van CVP+

Centrum Vertrouwenspersonen Plus maakt gebruik van een ‘pool’ van ervaren mediators die bekend zijn met de omgang met klachten. Door onze mediators in te schakelen bent u gegarandeerd van onafhankelijke MfN geregistreerde mediators, die het klappen van de zweep kennen. De MfN-registratie is voor u een keurmerk voor kwaliteit en zekerheid (zie ook: ). De inzet van een mediator van CVP+ is natuurlijk alleen dan mogelijk als deze niet al als vertrouwenspersoon van een van de partijen optreedt. Meer weten over mediation of ons aanbod? Bel ons voor informatie of advies. Als u het invult, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

MFN registermediator