Wat betekent aansluiting?
Wanneer u uw organisatie aansluit bij CVP+ Collectief Kinderopvang kunnen u en uw medewerkers gratis gebruik maken van de adviezen en ondersteuning van de vertrouwenspersonen. U kunt gebruik maken van onze diensten als vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag en/of vermoedens van integriteitsschendingen.

Aansluiten
Wilt u uw organisatie aansluiten bij CVP+ Collectief Kinderopvang dan kan dat via ons aansluitformulier onder aan deze pagina. Let op: in verband met reistijden is het alleen voor organisaties in de Randstad mogelijk zich bij CVP+ Collectief Kinderopvang aan te sluiten. Na aansluiting krijgt u ons informatiepakket toegestuurd met ook het contract. In dit pakket vindt u de informatie over de gedragscodes, werkwijze en voorwaarden van CVP+ Collectief kinderopvang.

Samenwerking
Uiterlijk twee weken na ontvangst van het getekende contract ontvangt u de bevestiging dat uw organisatie is aangesloten bij CVP+ Collectief Kinderopvang. Bij de bevestiging krijgt u een intern klachtenreglement en een procedure klachtbehandeling van de gekozen gedragdscode(s) toegestuurd. Dit kunt u gebruiken bij het opzetten van de procedure melden en behandeling van klachten binnen uw organisatie.
Vanaf het moment van ontvangst van het getekende contract kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van de diensten van CVP+ Collectief Kinderopvang.

Kosten
Voor de diensten van de vertrouwenspersonen betaalt u een vast bedrag per kalenderjaar. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal fulltime formatie-eenheden (FTE). Bereken uw kosten via onze tarievenlijst.

U kunt uw organisatie aansluiten bij VertrouwenspersonenNederland via onderstaande formulier. We verzoeken u het formulier volledig in te vullen. Wilt u daarbij ook kenbaar maken waarvoor u de organisatie wilt aansluiten:
– Ongewenst gedrag & Rehabilitatie, en/of
– Integriteitszaken.

 

Formulier aansluiten organisatie

Organisatie

Gegevens contactpersoon