Op deze pagina leest u meer over hoe een vertrouwenspersoon te werk gaat.

Hoe werkt het?

De vertrouwenspersonen ondersteunen medewerkers die:

-op de werkvloer ongewenst gedrag ervaren: (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of pesten
-ten onrechte beschuldigd zijn van strafbare feiten
-of (een vermoeden van) een integriteitsschending of misstand willen melden (klokkenluiden).

Wat kunt u van ons verwachten?

U kunt uw verhaal telefonisch of via beeldbellen met ons delen. Als u het prettiger vindt om dit persoonlijk te doen, dan maken we een afspraak. Dat kan op een neutrale plaats in de omgeving van uw werk, als u liever niet op uw werkplek afspreekt. Samen met u kijken we wat voor u het probleem is, wie er bij het probleem betrokken zijn en wanneer voor u het probleem is opgelost.

Vervolgens brengen we alle mogelijkheden in kaart met de voor- en nadelen. Deze mogelijkheden variëren van informeel, bijvoorbeeld een gesprek met collega of leidinggevende tot formeel, het in het uiterste geval het indienen van een officiële klacht of het doen van aangifte. We vragen u ook waarbij wij u kunnen ondersteunen. Uiteindelijk beslist u over de eventuele te zetten stappen. Soms is een goed gesprek al voldoende. U kunt uw verhaal in vertrouwen aan ons vertellen, tenzij het om strafbare feiten gaat. Dan gaan we met u in overleg hoe het veilig is voor u om dit binnen de organisatie aan te kaarten.

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag op de werkvloer?

Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie. Zware termen, wij vatten het wat breder samen als onheuse bejegening. Wanneer zich ongewenst gedrag voordoet bij u of een collega kun je een vertrouwenspersoon inschakelen die met u bespreekt wat u ervaart, wanneer het voor u opgelost zou zijn, wat de opties zijn om het gedrag te laten stoppen. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door een gesprek samen voor te bereiden of mee te gaan naar een gesprek en als u er met de organisatie niet uitkomt eventueel een klacht in te dienen.

Wat wordt bedoeld met rehabilitatie na een onterechte beschuldiging?

Het kan ook voorkomen dat u onterecht wordt beschuldigd van strafbare feiten. Door anderen verdacht worden is een ingrijpend gebeuren. Na een “niet-schuldigverklaring” van uw werkgever is in veel gevallen daarom een rehabilitatietraject nodig zodat u weer volwaardig aan het werk kan. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon te werk?

Lees het na in ons document Procedure klachtbehandeling vertrouwenspersonen bij Ongewenst gedrag & Rehabilitatie

Wat verstaan we onder een integriteitsschending of misstand (klokkenluiden)

Met melden van een integriteitsschending of misstand wordt vaak bedoeld: klokkenluiden. We onderscheiden meerdere soorten integriteitszaken:

-Integriteitsschendingen waar het belang van de organisatie wordt geschaad: bijvoorbeeld fraude, belangenverstrengeling en diefstal.

-Integriteitsschending waar het maatschappelijk belang wordt geschaad (misstand): bijvoorbeeld volksgezondheid komt in gevaar, misbruik van subsidiegelden.

Wanneer er binnen uw bedrijf zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen, mogelijk indruisen tegen uw normen en waarden, kunt u daar melding van doen bij een vertrouwenspersoon.

Het melden van integriteitsschendingen is desondanks niet gemakkelijk. Het kan zijn dat u het gevoel hebt, helaas niet altijd ten onrechte, dat de melding op uzelf kan terugslaan. De vertrouwenspersoon staat aan uw kant en adviseert en ondersteunt u bij het doen van de melding en het nemen van de verdere stappen. Bij zwaarwegende redenen kan de vertrouwenspersoon de melding van u overnemen. Uiteraard altijd in overleg.

Klachtenprocedure vertrouwenspersoon

Lees het na in ons document Procedure klachtbehandeling vertrouwenspersonen bij Integriteitszaken.

Centrum vertrouwenspersonen plus

Wij van Centrum vertrouwenspersonen plus zijn ervaren vertrouwenspersonen, binnen diverse sectoren met een specialisatie binnen het onderwijs en het welzijn. Met onze expertise en onze passie kunnen we een toevoeging zijn aan een veilige werk- en leeromgeving binnen jouw organisatie. Daarin werken we samen met een team van deskundige en gecertificeerde vertrouwenspersonen en trainers. Mocht je ergens tegenaan lopen binnen je bedrijf en heb je een vertrouwenspersoon nodig of heb je vragen die je wilt stellen? Dan kan je gerust contact met ons nemen en onze specialisten helpen je graag verder!