Twijfel aan integriteit van integriteitsonderzoeker

16/07/2013 - Anton

Voormalig directeur van BING en voormalig registeraccount, Jaap Ten Wolde, werd onlangs door de tuchtrechter op de vingers getikt. De tuchtrechter verweet hem dat het onderzoek naar de zogenaamde “seksrel” in Wassenaar ‘ondeskundig’, ‘onzorgvuldig’ en ‘onprofessioneel’ uitgevoerd was. Daarbij telde de tuchtrechter mee dat Ten Wolde al eens eerder in de fout ging.  De integriteitsonderzoeker is hiermee zelf onderwerp geworden van een integriteitsonderzoek.  De wereld op zijn kop zou je denken. Wat ging er toch mis?

Ten Wolde zelf gaat in een interview in de NRC van 13 juli wel erg sterk in de slachtofferrol zitten. Er zou een onjuist beeld van hem geschapen zijn en hij lijkt te suggereren dat er sprake is van een komplottheorie als hij zegt: “Er is jaloezie. Het feit dat andere bureaus aanbestedingen verliezen, speelt daarin mee.” In een verklaring op hun website stelt BING dat de accountancy regels lijken te botsen met de regels voor integriteitsonderzoeken en recherchebureaus.

De tuchtrechter stelt echter dat BING op basis van de weinige beschikbare getuigenverklaringen niet had mogen verklaren dat er voor 99,5% zeker sprake is geweest van seksuele intimidatie. Een aantal raadsleden heeft immers niet mee gedaan aan het onderzoek. BING zegt in haar reactie dit opmerkelijk te vinden omdat “de beschuldigingen aan het adres van een wethouder afkomstig waren van raadsleden (de klagers), die vervolgens door niet mee te werken aan het onderzoek, zouden kunnen verhinderen dat er conclusies worden getrokken.”

Maar ja, dat is nu juist zo mooi aan onze rechtstaat. Je hoeft in sommige zaken nu eenmaal niet mee te werken aan onderzoek en je hoeft niet altijd verklaringen af te geven. Een soms  frustrerend maar waardevol principe. Dit kan er dus ook voor zorgen dat je als onderzoeker simpelweg niet voldoende informatie kan vergaren. Als onderzoeker dien je daarom ook je grenzen te kennen. Je moet soms naar je opdrachtgever terug kunnen en durven gaan en zeggen: “We hebben helaas te weinig informatie om conclusies te trekken”.  Dat is ook een vorm van integriteit waar je als bedrijf voor moet staan. Maar is dat nog mogelijk als je onderzoeker bent van een gerenommeerd onderzoeksbureau?

Klik op de link voor het artikel van Jaap ten Wolde in NRC
Klik op de link voor de website van BING met daarop hun verklaring
Klik op de link voor de nieuwsbrief van CVP+ van juni 2013 over integriteit