factsheet ‘opleiding tot vertrouwenspersoon’ (GEACCREDITEERD door de LVV!)

De opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is geaccrediteerd door de LVV. Vertrouwenspersonen die deze opleiding vertrouwenspersoon gevolgd hebben, zijn in staat om klagers/klaagsters op professionele wijze op te vangen en verder te helpen door in te schatten welke hulp in dit geval het beste is. Daarnaast is men in staat om de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. De opleiding bestaat uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek d.m.v. onder andere praktische oefenopdrachten.

cvp_button

 

De volgende onderwerpen komen in de basisopleiding VPOO aan de orde:

Basishouding en vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Reflectieve vaardigheden
• Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
• Adviesvaardigheden

Vakgebied
• Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
• Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
• Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden en culturele verschillen
• Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
• Juridische kader en Wet- en regelgeving m.n. rond het beleid psychosociale arbeidsbelasting (Arbowetgeving, cao’s, onderwijswetgeving)
• Verwijzen & sociale kaart
• Beleidsontwikkeling en strategie
• Managementadvisering
• Rehabilitatie
• Interne werkorganisatie
• Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon

Werkveld van de vertrouwenspersoon
Degenen die de opleiding tot vertrouwenspersoon hebben gevolgd zijn in nogal wat gevallen als interne vertrouwenspersoon werkzaam naast de eigen functie. Er is geen onderscheid in sectoren waarin een vertrouwenspersoon die de opleiding VPOO heeft gevolgd werkzaam kan zijn. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat sectoren als bijvoorbeeld onderwijs en de kinderopvang specifieke eisen stelt aan de vertrouwenspersoon omdat daar met jongeren (veelal minderjarig) en jonge kinderen wordt gewerkt.
Degene die de opleiding VPOO heeft gevolgd kan ook aan de slag als externe vertrouwenspersoon. Hierbij is van belang te melden dat de positie van een interne vertrouwenspersoon een andere is dan die van een externe vertrouwenspersoon.

Keurmerk LVV
Onze opleiding is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl

Vereiste vooropleiding:
Bij voorkeur HBO werk en denkniveau, minimaal MBO plus. Een schriftelijk intake maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.

Duur van de opleiding:
3 losse dagen

Studiebelasting:
48 uur waarvan 24 contacturen. Ongeveer 24 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Aantal deelnemers:
Minimaal 6 maximaal 16 personen, bij groepen van 8 deelnemers of meer 2 trainers.

Kosten:
De kosten voor de hele opleiding bedragen € 995,- (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW)
In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.

Bewijs van Deelname
Als de deelnemer 100% aanwezig is, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan en de eindtoets heeft behaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee bij de LVV de persoonlijke certificering kan worden aangevraagd.