CVP-Plus start basisopleiding tot vertrouwenspersoon gericht op minderjarigheid

15/04/2014 - Anton

Centrum Vertrouwenspersonen Plus start op 12 juni 2014 een nieuwe basisopleiding tot vertrouwenspersoon met als specialisatie minderjarigheid. Deze basisopleiding is speciaal bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen die te maken (gaan) hebben met minderjarigheid in hun organisatie. U kunt dan denken aan het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang. Waarom deze specialisatie?
We hebben de ervaring dat het werken met minderjarigen extra expertise vraagt van een vertrouwenspersoon. Er is aanvullende wetgeving van kracht en als vertrouwenspersoon heb je vaak te maken met aanzienlijk meer betrokkenen dan bij zaken waar geen sprake is van minderjarigheid. Een klacht met betrekking over seksuele intimidatie vraagt al zeer behoedzaam opereren van een vertrouwenspersoon maar als het gaat om (een vermoeden van) seksueel misbruik van een minderjarig kind, moet je heel goed weten wat je wel en wat je niet doet om grotere schade te voorkomen. In de specialisatie van Centrum Vertrouwenspersonen Plus krijgt u de nodige kennis en de middelen aangereikt waarmee u ook de ingewikkeldste zaken tot een goed einde brengt.
Kijk voor meer informatie op onze website.