CVP+ traint leidinggevenden in psychologische veiligheid

15/02/2022 - Anton

Centrum Vertrouwenspersonen Plus ontwikkelde voor de leidinggevenden van JCDecaux een training over psychologische veiligheid. De deelnemers leerden in een dag wat psychologische veiligheid en integriteitsschending is aan de hand van verschillende werkvormen. Ze leerden ongewenst gedrag bespreekbaar maken in hun teams om een cultuur van vertrouwen te ontwikkelen, waar medewerkers gezien en gehoord worden en zich onderdeel voelen van het team. Dit levert positiviteit, plezier en werkgeluk op, evenals betere prestaties. De training sloot af met een concreet plan van aanpak om de psychologische veiligheid te versterken. Centrum Vertrouwenspersonen Plus biedt deze training als in company training aan. 

JCDecaux is wereldwijd marktleider op het gebied van buitenreclame. In Nederland werken 155 mensen in de buitendienst en op het hoofdkantoor in Amsterdam. “Veiligheid staat hoog op de agenda”, vertelt HR-manager Eline Hietbrink. “We zijn een multicultureel samengestelde organisatie met veel praktisch opgeleide medewerkers. Onze technische dienst bestaat voornamelijk uit mannen. We gaan informeel met elkaar om, noemen elkaar bij de voornaam. In een productie of uitvoerende werkomgeving wordt makkelijk iets weggelachen. Maar een grap kan, zonder kwade bedoelingen, leiden tot gevoelens van discriminatie, seksuele intimidatie of onveiligheid. Opmerkingen die je in de kroeg misschien wel maakt, kun je niet zomaar op kantoor maken. Een prachtige buitenposter van een lingeriemerk kan wel in onze abri’s hangen, maar niet aan de muur op kantoor. We gaan daarover in gesprek, maken medewerkers daarvan bewust. Het uitgangspunt is dat je je veilig moet voelen en dat we gelijkwaardig aan elkaar zijn. Je kunt hier vrijuit praten, het is niet fout, je wordt niet bestraft of vernederd. Om zo’n werkomgeving te creëren, moet je blijvend aandacht besteden aan psychologische veiligheid. Het is geen eenmalig iets.”

Een veilige werkomgeving

“Jaarlijks organiseren wij een veiligheidsdag. Onze technische mensen volgen dan bijvoorbeeld workshops over hoe je veilig je werk doet als er een raam van een abri is gesneuveld. Hoe zet je de weg af, vraag je mensen ruimte te maken, verwijder je glas of til je op een goede manier. Deze mannen krijgen ook te maken met geweld en agressie op straat. Tijdens onze veiligheidsdag twee jaar geleden hebben we onze externe vertrouwenspersonen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus geïntroduceerd. In 2020 wilden we met hen trainingen organiseren over veiligheid op de werkplek. Maar toen kwam Corona. In 2021 kwam uit onze Risico Inventarisatie en Evaluatie het signaal dat er behoefte was aan ondersteuning van de leidinggevenden om onveiligheid bespreekbaar te maken in hun team. De wens om iets te organiseren en de uitslag van de RI&E hebben we aangegrepen om een maatwerktraining te laten ontwikkelen die leidinggevenden praktische tools geeft. Met deze handvatten kunnen leidinggevenden nu hun werkoverleg leiden. Onze algemeen directeur en technische directeur omarmden dit plan stevig.”

Eline Hietbrink

Leren door zelf te ervaren

“We hebben de training zo praktisch mogelijk opgezet: wat gebeurt er in een team, hoe ga je het gesprek aan, wat vind je oké, hoe komt iets op een ander over? We kregen bijvoorbeeld stellingen voorgelegd. Als je het met de stelling eens was, stak je de groene kaart omhoog en als je het oneens was, de rode. Er was een heel duidelijke stelling waar iedereen het mee eens was. Lilian Vermeulen, onze externe vertrouwenspersoon en trainster, stak als enige de rode kaart op. Er werd gelijk gegniffeld in de groep. Zo gaat dat ook tijdens werkoverleggen als één van de collega’s een andere mening heeft. Door dit aan den lijve te ondervinden in de training, word je je bewust van het ongemak en de onveiligheid. Je leert dan een gesprek te openen en te voeren op gelijkwaardig niveau en veiligheid creëren.”

Psychologische veiligheid als kapstok

“Voordat ik bij JCDecaux startte, werkte ik al met externe vertrouwenspersonen. Ik vind onze organisatie te klein om met interne vertrouwenspersonen te werken. Wat als een leidinggevende of een directeur een melding doet? Hoe zou een medewerker in zijn rol als vertrouwenspersoon daarmee omgaan? Wat zijn de verhoudingen? Hoe kom je elkaar dan tegen op de gang? Daarnaast zijn er, gelukkig, niet voldoende meldingen om ruime ervaring op te doen als interne vertrouwenspersoon. Voor een externe vertrouwenspersoon is het dagelijks werk, dus die bouwt veel sneller, meer expertise op. Met Centrum Vertrouwenspersonen Plus hebben we besproken wat we wilden: meer psychologische veiligheid en het tegengaan van ongewenst gedrag. Met hun kennis en ervaring is deze eendaagse training tot stand gekomen. Zoals eerder gezegd: onze directeuren omarmen dit initiatief stevig. We organiseren jaarlijks een veiligheidsdag, alle medewerkers volgen binnenkort de e-learning module over intimidatie en psychologische veiligheid is een vast onderdeel van elke werkoverleg. Wellicht organiseren we dit jaar een vervolgtraining. Bij alles wat we organiseren, slaan we de brug naar veiligheid en psychologische veiligheid. Dat is onze kapstok. Het is echt noodzakelijk om hier constant aandacht aan te besteden in diverse vormen. De afdeling HR heeft hierbij een rol in het begeleiden van leidinggevenden: hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar, hoe geef je hier opvolging aan en welke werkvormen kun je inzetten afhankelijk van de doelgroep.”

Rol van de vertrouwenspersoon

“Anton de Leeuw en Lilian Vermeulen, onze externe vertrouwenspersonen, ontwikkelden de maatwerk training voor ons” zegt Eline. “JCDecaux is voor ons een mooi voorbeeld van een organisatie waarbij we gezamenlijk aan de psychologische veiligheid werken. We hebben de resultaten uit de RI&E gebruikt om zo dicht mogelijk bij de praktijk van de organisatie aan te sluiten. Voorbeelden die de leidinggevenden herkennen’, zegt Anton de Leeuw.

“Deze training voor leidinggevenden kan voor elke organisatie op maat worden gemaakt. Een in company training kan al voor zes functionarissen worden gegeven. Bij JCDecaux hebben de veiligheidsfunctionaris, de HR-manager en de directie meegedaan. Dat kan alleen als het veilig genoeg voelt. Interne vertrouwenspersonen zijn bij de ontwikkeling van deze training belangrijk. Zij kunnen input geven, praktische voorbeelden aandragen, anoniem uiteraard, zodat de training ‘past’ bij de organisatie. Psychologische veiligheid is een zaak van de gehele organisatie. De vertrouwenspersoon kan het in zijn rol blijvend agenderen” besluit Anton.

Wil je de leidinggevenden in jouw organisatie ondersteunen bij het versterken van de psychologische veiligheid? Neem dan contact met ons op 070-2600032 of kijk voor meer informatie op onze website