Als we het hebben over de structuur van een school, zijn er bepaalde rollen die onmiddellijk in ons opkomen: docenten, directeuren, conciërges en administratief medewerkers. Maar er is een rol die vaak over het hoofd wordt gezien, maar van cruciaal belang is voor het welzijn van leerlingen/studenten, personeel en ouders: de vertrouwenspersoon. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies op een school? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat is een Vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk en neutraal persoon op school die een veilige omgeving biedt waarin leerlingen/studenten, ouders en personeel hun zorgen, problemen of klachten kunnen uiten. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen en kan helpen bij het nemen van stappen om problemen aan te pakken.

De Taken van een Vertrouwenspersoon op School

De rol van een vertrouwenspersoon is veelzijdig en omvat een scala aan verantwoordelijkheden. Laten we enkele van de belangrijkste taken bekijken:

1. Luisteren en Ondersteunen

De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om te luisteren. Of het nu gaat om een leerling/student die worstelt met pesten, een ouder die zich zorgen maakt over de veiligheid van zijn kind op school, of een personeelslid dat te maken heeft met intimidatie, de vertrouwenspersoon biedt een veilige ruimte waarin deze zorgen kunnen worden geuit zonder angst voor oordeel of vergelding.

2. Adviseren en Informeren

Naast luisteren en ondersteunen, bespreekt de vertrouwenspersoon met de melder ook over de mogelijke vervolgstappen. Dit kan variëren van het adviseren over de te volgen procedures, tot het informeren over de rechten en plichten van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het opstellen van een klacht of het begeleiden van de betrokkene tijdens een gesprek met de schoolleiding.

3. Preventie en Beleid

Vertrouwenspersonen spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen van problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het beleid rondom pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Door trainingen en workshops te geven, kunnen ze bewustwording creëren en helpen een veilige en respectvolle schoolomgeving te bevorderen.

Het Belang van een Vertrouwenspersoon op School

De vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol in het creëren van een veilige en positieve schoolomgeving. Door een veilige ruimte te bieden waarin zorgen kunnen worden geuit, helpen ze om problemen aan te pakken voordat ze escaleren. Bovendien dragen ze bij aan het welzijn van leerlingen/studenten en personeel, en helpen ze om een cultuur van respect en begrip op school te bevorderen. De rol van een vertrouwenspersoon op school is van onschatbare waarde. Ze bieden niet alleen ondersteuning en advies aan degenen die het nodig hebben, maar dragen ook bij aan het creëren van een veilige en respectvolle schoolomgeving. Of u nu een ouder, leerling/student, docent of schoolleider bent, het is belangrijk om de rol van de vertrouwenspersoon te begrijpen en te waarderen.

Opleiding vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs

Wilt u meer weten over de rol van een vertrouwenspersoon op school, of bent u geïnteresseerd in het volgen van een opleiding tot vertrouwenspersoon? Bezoek dan de website van het Centrum Vertrouwenspersonen Plus voor meer informatie.

De opleiding tot vertrouwenspersoon is ontworpen om deze vaardigheden te ontwikkelen en te versterken. Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Preventie van ongewenste omgangsvormen: Dit omvat het geven van voorlichting en preventieve maatregelen.
 • Klachtafhandeling: Dit omvat het opvangen van klagers, het bieden van ondersteuning en advisering.
 • Inzicht in specifieke gedragingen: Dit betreft het begrijpen van de emotionele reacties van melders en soms bij de overige betrokkenen.
 • Diversiteit en de invloed ervan op het werk van een vertrouwenspersoon: Dit omvat het begrijpen en waarderen van diversiteit en de impact daarvan op het werk van een vertrouwenspersoon.
 • Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel: Dit betreft het begrijpen van de procedures voor het indienen en behandelen van klachten.
 • Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting: Dit omvat het begrijpen van de relevante wet- en regelgeving.
 • Verwijzen & sociale kaart: Dit betreft het begrijpen van de sociale kaart en het kunnen verwijzen naar de juiste instanties.
 • Beleidsontwikkeling en strategie: Dit omvat het ontwikkelen van beleid en strategieën om het welzijn van medewerkers te bevorderen.
 • Managementadvisering: Dit betreft het adviseren van het management over kwesties die verband houden met het welzijn van medewerkers.
 • Rehabilitatie: Dit betreft het ondersteunen van medewerkers die terugkeren naar de werkplek na een periode van afwezigheid.
 • Interne werkorganisatie: Dit omvat het begrijpen van de interne organisatiestructuur en processen.
 • Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon: Dit betreft het begrijpen van de rol en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Specialisaties voor vertrouwenspersonen

Wanneer u als vertrouwenspersoon in het onderwijs te werk wilt gaan, komen er ook andere taken en vaardigheden bij kijken. In onze specialisatie onderwijs moet u ook leren over de omgang met minderjarigen en jongvolwassenen. In de opleiding vertrouwenspersoon specialisatie onderwijs van CVP Plus wordt hier dan ook uitgebreid aandacht aan besteedt.

De essentiële rol van een vertrouwenspersoon

De rol van een vertrouwenspersoon is essentieel voor het bevorderen van een gezonde en respectvolle werkomgeving. Met de juiste opleiding en vaardigheden kan een vertrouwenspersoon een positieve impact hebben op het welzijn van medewerkers en bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur.