Er is de laatste tijd veel te doen over diversiteit en discriminatie. Onze eigen “zwarte Pieten-discussie” hebben we net achter de rug. De ophef over de anti-homowet in Poetins Rusland rondom de Olympische Spelen in Sotsji is echter nog zeer actueel waarbij het standpunt van het IOC wat ons betreft veelzeggend is. De zeer grote financiële belangen maken dat men makkelijker de andere kant opkijkt als bepaalde groepen in onze samenleving worden buitengesloten. Ook de wijze waarop de Nederlandse regering met dit vraagstuk omgaat geeft te denken. De schrijver Arthur Japin heeft in dat verband een duidelijke en zeer lezenswaardige open brief geschreven in de Volkskrant van18 januari j.l.

De signalen dat ook in Nederland discriminatie nog lang niet uitgebannen is, zijn er natuurlijk legio. De verhalen bijvoorbeeld dat homoseksuelen zich niet meer veilig voelen om tijdens het uitgangsleven voor hun geaardheid uit te komen, zijn bekend. Ook het feit dat van de mensen met een buitenlands klinkende achternaam nog steeds 45% wordt gediscrimineerd is een cijfer waar we in Nederland niet trots op hoeven te zijn. Het is wat ons betreft tekenend dat we met zijn allen in ons tolerante Nederland niet massaal de straat op gaan om tegen dit soort uitwassen te protesteren.

Vertrouwenspersonen en discriminatie

In onze dagelijkse praktijk zien wij van CVP+ natuurlijk ook met enige regelmaat de voorbeelden voorbijkomen waarbij soms verhuld en soms iets minder verhuld mensen worden afgewezen om hun geaardheid. We vinden het als vertrouwenspersonen in dat soort situaties van groot belang te doen waar we in die gevallen voor zijn: stelling nemen tegen discriminatie, stelling nemen tegen uitsluiting!
Dat kunnen we vertrouwenspersoon echter alleen maar doen als we weten waar we het over hebben en als onze positie als vertrouwenspersoon binnen een organisatie niet ter discussie staat. Goed opgeleide vertrouwenspersonen zijn daarom ook voor de bescherming van risicogroepen van zeer groot belang. U kunt bij ons een cursus vertrouwenspersoon volgen zodat u zelf deze bescherming voor risicogroepen kan bieden. De plek waar volgens ons in dat opzicht nog veel te redden valt is het onderwijs. We pleiten dan ook met name in deze sector voor meer aandacht voor de zogenaamde HLTB-ers (homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen). Het kan toch immers niet zo zijn dat jongeren die soms met veel moeite uit de kast zijn gekomen daar door sommige onverdraagzame klasgenoten weer in teruggejaagd worden. Er is hier nog een wereld te winnen!

Voor meer informatie over hlbt-ers in het onderwijs. Zie de website:Gay & School (www.gayandschool.nl)

Als u als vertrouwenspersoon te maken krijgt met discriminatie, kunt u voor informatie o.a. terecht bij de website www.mensenrechten.nl. Afhankelijk van de plaats waarin u zich bevindt, kunt u of de klager ook contact opnemen met Stichting RADAR in Rotterdam (www.radar.nl).