Seksuele intimidatie onder jongeren nog groot probleem

09/09/2013 - Anton

Uit een onlangs gehouden onderzoek van het programma Een Vandaag blijkt dat maar liefst 47% van de meiden in de leeftijd van 12 tot 24 jaar zich wel eens seksueel geïntimideerd heeft gevoeld. Uit het onderzoek van het jongerenpanel van Een Vandaag kwam onder andere naar voren dat maar liefst 57% van de meiden wel eens tegen hun wil is aangeraakt.

Van de totale groep van 2067 meiden heeft 45% zich wel eens gezien of behandeld gevoeld als een lustobject. Hoewel dit natuurlijk zorgelijk is, is het misschien nog veel zorgelijker dat 31% van deze meiden de seksuele intimidatie als vleiend ervaart. Bovendien vindt 53% van de jongens in dezelfde leeftijd dat meiden seksuele intimidatie zelf uitlokken. Wat betekent dit voor het beeld dat jongeren hebben van seksualiteit en respect voor elkaars grenzen?

Als je deze cijfers leest dan kan de conclusie niet anders zijn dat er nog veel gewonnen kan worden door gerichtere voorlichting op scholen. Ook lijkt er een taak te liggen voor de vertrouwenspersonen op scholen op het gebied van voorlichting. Het is immers een van de hoofdtaken van een vertrouwenspersoon voorlichting te geven over een onderwerp als seksuele intimidatie. Centrum Vertrouwenspersonen Plus pleit er dan ook voor dat de vertrouwenspersonen op scholen hier een nadrukkelijker rol in krijgen. U kunt een opleiding vertrouwenspersoon bij ons volgen zodat u beter weet hoe u met dit soort situaties om moet gaan.

Het gehele onderzoek naar seksuele intimidatie onder jongeren, is terug te vinden op de website van het Jongerenpanel van Een Vandaag