SZW start voorlichtingscampagne tegen pesten op de werkvloer

28/04/2015 - Anton

Afgelopen weekend las ik een interview in de Volkskrant over Esther Verhoef. Je weet wel, de schrijfster van de dierenboeken (o.a. De Grote Hondenencyclopedie) waarvan er meer dan 9 miljoen zijn verkocht. De laatste jaren is Esther Verhoef natuurlijk vooral bekend van de thrillers. Van haar zeventien thrillers zijn er inmiddels ook al weer ruim 1,9 miljoen verkocht. Ze doet dus duidelijk iets goed. Dat dit niet altijd zo geweest is, wordt ook pijnlijk duidelijk uit het interview.
Ze vertelt daarin dat ze vanaf haar 7e tot haar 14e zo’n beetje elke dag werd gepest. Ze zegt daar zelf over: “Mensen hebben het weleens over pesten maar voor mij was dit echt oorlog” Haar verhaal is helaas het verhaal van veel kinderen: “Alles doen om escalatie te vermijden, oogcontact vermijden, mezelf klein maken, thuis je mond houden, leraren die niets deden”. Pas toen Verhoef zelf een keer terug vocht, veranderde de verhoudingen voorgoed.

Het zure van dit verhaal is dat het ‘t universele verhaal lijkt te zijn van een kind dat gepest wordt. Zo mogelijk nog zuurder is het feit dat het pesten niet stopt op school. Onlangs werd weer eens duidelijk dat pesten op de werkvloer minstens zo’n groot probleem vormt. Naast de psychische schade voor zowel de slachtoffers (zo’n 500.000 is de schatting) , de omstanders en de daders, loopt de schade voor organisaties op naar een bedrag tussen de 2 en de 4 miljard (Metro, 27 april).

Reden genoeg voor diverse initiatieven. Zo is de stichting Pesten op de werkvloer gestart met een petitie met als doel “Het verbeteren van de rechtspositie van slachtoffers, hulp aan slachtoffers, stimuleren bewustwording organisaties met preventie en adequatere handhaving bij misstanden.”(www.pestenopdewerkvloer.nl). Ook pleit de stichting voor een sterkere positie van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (www.lkog.nl) en een goede beschikbaarheid van onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Het ministerie van SZW erkent de problemen rondom pesten en start daarom vanaf juni een voorlichtingscampagne op radio en internet tegen ‘pesten op de werkvloer’. Daarnaast gaat de inspectie bij gewone controles beter letten op treiterijen op het werk. Wat ons betreft een eerste stap op weg naar een betere preventie, en bijvoorbeeld een betere rechtspositie voor van slachtoffers. Dat dit niet voldoende zal zijn, is ook duidelijk.