Veel Nederlandse vrouwen slachtoffer seksueel geweld

06/03/2014 - Anton

Maar liefst 45 procent van de Nederlandse vrouwen zegt slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar geweld onder vrouwen in Europa dat is uitgevoerd door het EU-agentschap voor de grondrechten. Klik voor meer informatie op de link voor de Nederlandstalige factsheet van het agentschap.

Die 45% ligt aanzienlijk hoger dan andere landen in Europa. Dit kan deels verklaard worden uit het hogere aantal aangiftes in Nederland en deels aan de hogere participatiegraad van Nederlandse vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar er lijkt toch meer aan de hand. Naar ons idee wordt er simpelweg te weinig gedaan om vrouwen beter te beschermen tegen (seksueel) geweld. Dit onderwerp zou dan ook veel meer aandacht dienen te krijgen in het onderwijs door bijvoorbeeld speciale lessen over grensoverschrijdend gedrag in het algemeen en tegen vrouwen in het bijzonder. Dat is volgens ons makkelijker dan men denkt dat het is. Vervang bijvoorbeeld tijdens de lessen LLB (Leren Loopbaan en Burgerschap) de computer door een docent die weer ouderwets in gesprek gaat met studenten over dit soort onderwerpen en je komt volgens ons een heel eind. Voorlichting door vertrouwenspersonen binnen bedrijven en instellingen kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording rond dit onderwerp. Er zal in ieder geval iets gedaan moeten worden. Ieder slachtoffer is er een teveel en voor die 45% moeten we ons schamen!

Zie ook het artikel in Trouw over het genoemde onderzoek.