Waarover ga je met een vertrouwenspersoon in gesprek?

28/04/2020 - Anton de Leeuw

Een werkgever hoort een beleid te voeren wat gericht is op voorkoming en zo mogelijk beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Wat houdt dat in?
Onder het begrip ‘psychosociale arbeidsbelasting’ vallen de volgende factoren:
– Seksuele intimidatie;
– Agressie;
– Geweld;
– Discriminatie;
– Pesten; en
– Werkdruk
Officieel is werkdruk een punt wat je met de Ondernemingsraad moet bespreken maar vaak helpt het al om even je hart te luchten bij de vertrouwenspersoon.
Dit zijn duidelijke voorbeelden van omstandigheden. Maar wat zij nou concrete situaties waarover je met de vertrouwenspersoon in gesprek kunt gaan?
Misschien word je gediscrimineerd op je werk vanwege je seksuele geaardheid. Je collega’s maken telkens vervelende grapjes en worden er nare insinuaties gedaan. Je voelt je er ontzettend naar onder en weet niet goed hoe je dit moet oplossen.

Al een tijdje heb je het gevoel dat je wordt gepest door een paar collega’s. Ze negeren je bij alle activiteiten, ze vragen je niet mee als ze gaan lunchen, je wordt niet betrokken bij allerlei afdelingsactiviteiten. Dit voelt zo vervelend. Daarom lig je er ‘s nachts van wakker.

Jouw directe collega heeft een aantal maal toespelingen gemaakt waarvan jij niet gediend bent. Zo heeft hij al een paar keer gezegd dat je er zo ‘lekker uitziet in dat korte rokje’. Omdat je dit niet direct met hem durft te bespreken, wil je ook niet meer naar je werk.

vertrouwenspersoon