Als u zich verdiept in de rol van een vertrouwenspersoon, komt u al snel twee termen tegen: interne vertrouwenspersoon en externe vertrouwenspersoon. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze twee? In deze blog leggen we het u uit.

De rol van de interne vertrouwenspersoon

Een interne vertrouwenspersoon is iemand binnen de organisatie die door collega’s kan worden benaderd in geval van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze persoon is opgeleid om te luisteren, te adviseren en eventueel te bemiddelen. Het voordeel van een interne vertrouwenspersoon is dat deze persoon de organisatie en de mensen die er werken goed kent.

Voordelen interne vertrouwenspersoon

Een interne vertrouwenspersoon heeft een aantal voordelen die voor u misschien belangrijk zijn en daarvoor de keuze maakt voor een interne vertrouwenspersoon. Maar wat zijn die voordelen dan? Hieronder geven wij u een overzicht:

  • Heeft kennis van de organisatie: vanwege het feit dat de vertrouwenspersoon intern binnen de organisatie werkt leert deze persoon het bedrijf goed kennen en kunt diegene zich daarop goed aanpassen.
  • Is makkelijk benaderbaar: de vertrouwenspersoon werkt intern binnen de organisatie en zal waarschijnlijk aanwezig zijn op locatie of kunt u diegene snel bereiken via de telefoon.
  • Kan snel handelen: aangezien de vertrouwenspersoon intern binnen de organisatie werkt, weet diegene wat er binnen de organisatie speelt en kan daarop anticiperen.

De rol van de externe vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is iemand buiten de organisatie die als vertrouwenspersoon fungeert. Deze persoon heeft dezelfde taken en verantwoordelijkheden als een interne vertrouwenspersoon, maar omdat hij of zij buiten de organisatie staat, kan deze persoon volledig onafhankelijk en onpartijdig handelen. Dit kan een gevoel van veiligheid en vertrouwen geven aan medewerkers die een klacht willen indienen.

Voordelen externe vertrouwenspersoon

  • Is volledig onafhankelijk: de vertrouwenspersoon bevindt zich buiten de organisatie. Daardoor zal hij of zij een geheel onafhankelijk beeld hebben van de medewerkers en kan daarin veiligheid aan de medewerkers garanderen.
  • Kan objectief handelen: aangezien de vertrouwenspersoon buiten de organisatie werkt, heeft diegene een objectief beeld van de organisatie en de situatie.
  • Biedt een veilige omgeving: de vertrouwenspersoon kan de medewerkers een veilige omgeving bieden, omdat diegene onafhankelijk is en niemand binnen de organisatie goed of privé kent.

Interne of externe vertrouwenspersoon: welke kiest u?

Of u kiest voor een interne of externe vertrouwenspersoon, hangt af van verschillende factoren. Denk aan de grootte van uw organisatie, de aard van het werk, de cultuur binnen het bedrijf en de wensen van de medewerkers. Beide opties hebben hun eigen voordelen. Het is ook mogelijk om zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Op die manier kunnen medewerkers zelf kiezen bij wie ze zich het prettigst voelen.

Uw organisatie en de vertrouwenspersoon

Bent u op zoek naar een interne of externe vertrouwenspersoon voor jouw organisatie? Of wilt u meer weten over de opleiding tot vertrouwenspersoon? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder met onze expertise en ervaring.

Onthoud: een veilige werk- en leeromgeving is uw verantwoordelijkheid, maar onze expertise kunt u daarbij ondersteunen. Kies voor kwaliteit en ervaring, en zorg voor een omgeving waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.