Voor onze verschillende diensten hebben wij de volgende opdrachtgevers. Voor het overzicht hebben we een onderverdeling gemaakt naar sectoren:

Kinderopvang

Vertrouwens Personen Nederland
Bij Vertrouwens Personen Nederland  hebben zich zo’n 60 organisatie in de kinderopvang aangesloten.

Onderwijs, o.a.

Stichting Het Rijnlands Lyceum (Den Haag, Wassenaar, Oegstgeest, Sassenheim)

Ambulante Educatieve Dienst (AED) (Leiden)

Scholengroep Den Haag Zuid West (Den Haag)

ROC TOP (Amsterdam)

STOPOZ (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland)

(Jeugd) Zorg, o.a.

Stichting Cardea Jeugdzorg (Leiden e.o.)

Florence (Den Haag e.o.)

Kraamzorg de Eilanden (regio Rijnmond)

Stichting Jeugdformaat (regio Haaglanden)

De Rijnhoven (Westkant van Utrecht)

Centrum Jeugd en Gezin (Rijnmond)

Stichting Eykenburg (Den Haag)

Woningcorporaties, o.a.

Woonstad Rotterdam (Rotterdam)

Eigen Haard (Amsterdam)

Rijswijk Wonen (Rijswijk ZH)

Dienstverlening/divers

Stichting RADAR (Rotterdam)

Onlinehoortoestel.nl (Nederland)

Industrie, o.a.

Applus RTD (Nederland)

Incompanytrainingen, o.a.

Functioneel Parket (Openbaar Ministerie)