Inhoudelijke informatie

Accreditatie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Onze 3-daagse opleiding tot vertrouwenspersoon is door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV) geaccrediteerd. Dit betekent dat u zich na het behalen van het certificaat kunt laten registreren bij de LVV.

Inhoud Basisopleiding tot Vertrouwenspersoon

In onze geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon leert u wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn. U leert wat een vertrouwenspersoon kan en mag doen in situaties rondom ongewenst gedrag. Na het volgen van onze opleiding bent u in staat om melders op professionele wijze op te vangen. U kunt goed inschatten welke ondersteuning het beste is. Daarnaast leert u de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op de juiste wijze gevraagd en ongevraagd te adviseren. Door gebruik te maken van twee trainers differentiëren we tijdens de opleiding veelvuldig. De opleiding bestaat verder uit het toepassen van aangereikte kennis en vaardigheden in de behandeling van casuïstiek.
Voor het onderwijs bieden we een specialisatie aan omdat daar immers specifieke expertise gevraagd wordt (i.v.m. de omgang met minderjarigen en jong volwassenen). Al onze opleidingen voeren we ook in-company uit. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen.

Werkveld van de vertrouwenspersoon

U kunt na onze opleiding aan de slag als zowel interne- als externe vertrouwenspersoon in alle organisaties en bedrijven. Een interne vertrouwenspersoon is werknemer van de organisatie of het bedrijf en is veelal vertrouwenspersoon naast een andere functie. Je bent als interne vertrouwenspersoon zelf onderdeel van de organisatie.
Een externe vertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie of het bedrijf maar heeft een contract om werkzaamheden als vertrouwenspersoon uit te voeren.  In onze opleiding is aandacht voor zowel de positie als interne- en externe- vertrouwenspersoon. Bent u werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang dan is onze specialisatie onderwijs mogelijk meer passend voor u.

Onderwerpen en vaardigheden

In onze 3-daagse opleiding vertrouwenspersoon komen de onderstaande vaardigheden aan bod:
• Basishouding en vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Reflectieve vaardigheden
• Omgaan met klachten en vertrouwelijkheid
• Adviesvaardigheden

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Preventie van ongewenste omgangsvormen o.a. door voorlichting & preventie
• Klachtafhandeling, waaronder opvang van klagers, ondersteuning en advisering
• Inzicht in specifieke gedragingen, emotionele reacties van klagers en aangeklaagden
• Diversiteit en de invloed ervan op het werk van  een vertrouwenspersoon
• Klachtenprocedures, zowel formeel als informeel
• Wet- en regelgeving m.b.t. beleid psychosociale arbeidsbelasting
• Verwijzen & sociale kaart
• Beleidsontwikkeling en strategie
• Managementadvisering
• Rehabilitatie
• Interne werkorganisatie
• Bevoegdheden en de plaats binnen de organisatie van de vertrouwenspersoon

Startdata

3-daagse basisopleiding tot vertrouwenspersoon

Groep 39 (Specialisatie Onderwijs)| Data: 19 maart, 2 april en 16 april 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 40| Data: 21 april, 12 mei en 2 juni 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 41| Data: 28 mei, 11 juni en 25 juni 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 42| Data: 2 september, 16 september en 7 oktober 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 43 (Specialisatie Onderwijs)| Data: 6 oktober, 27 oktober en 10 november 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 44| Data: 15 oktober, 29 oktober en 12 november 2020 van 09:00 tot 17:00
Groep 45| Data:  18 november, 2 december en 16 december 2020 van 09:00 tot 17:00

Praktische informatie

Keurmerk LVV
Onze opleiding is door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geaccrediteerd. Zie voor meer informatie hierover: www.lvvv.nl

Vereiste vooropleiding
Bij voorkeur HBO werk en denkniveau, minimaal MBO-plus. Indien u twijfelt of de opleiding passend voor u is, neem dan gerust contact met ons op. Andersom zullen wij ook telefonisch contact opnemen als er bij ons vragen ontstaan over de geschiktheid van de opleiding voor een deelnemer. Voor alle deelnemers maakt een schriftelijke intake onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure.

Duur van de opleiding
3 losse dagen

Studiebelasting
48 uur waarvan 24 contacturen. Ongeveer 24 uur bestaat uit voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten (ongeveer 8 uur per bijeenkomst). Oefenopdrachten met andere deelnemers tussen de bijeenkomsten door maken hier onderdeel van uit.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van Deelname
Als de deelnemer 100% aanwezig is, aan de praktijkopdrachten heeft voldaan en de eindtoets heeft behaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname waarmee bij de LVV de persoonlijke certificering kan worden aangevraagd.

PE-punten mediators
MfN mediators die deze opleiding afronden krijgen 24 punten toegekend in het kader van Permanente Educatie (Cat. 2)

 

Kosten

De kosten voor de hele opleiding bedragen € 995,-
In dit bedrag zijn de materiaalkosten, de locatiekosten en de catering inbegrepen.
Wij werken met een zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO). Deelnemers krijgen tijdens de opleiding en tot 2 weken na beëindiging van de opleiding toegang tot deze ELO.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Factuuradres