Inhoudelijke informatie

Doelgroep nascholing
Deze nascholing is bedoeld voor zowel interne als externe vertrouwenspersonen die willen uitzoeken hoe ver je kunt gaan in het ondersteunen van je melder.

Beschrijving nascholing
Eigenlijk is iedereen het er wel over eens. Als je een klager ondersteunt, kan je niet bemiddelen tijdens de klachtafhandeling. Maar wat kan er wel? Je bent er als vertrouwenspersoon ook op gericht om de klager te ondersteunen om het probleem zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Het wordt je ook wel gevraagd: Kunt u dan niet bemiddelen? Daar gaat deze workshop over. We gaan de grenzen onderzoeken: Wanneer kun je bemiddelend optreden en wanneer niet? Of is het antwoord op die vraag altijd een duidelijk ‘Nee!’? Maar wat kun je dan? En welke vaardigheden zet je in? Wat doe je do richting je melder?

Bij de opbouw van de workshop is gekozen voor een duidelijke theoretische ondersteuning van factoren die van belang zijn bij de vraag of je als vertrouwenspersoon bemiddelt of niet. Deze kennis wordt met behulp van diverse oefeningen verder uitgediept. Aan het einde van de workshop wordt door middel van (eigen) casuïstiek de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Reflectie op de eigen rol vormt een belangrijk onderdeel van deze workshop.

De nascholing richt zich met name op de taak opvang en begeleiding van klagers.

Data nascholing

14 april 2021 van 09.30 tot 16.30 uur

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur volgen van de nascholing en 1 uur reflectie na afloop van de dag.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht (op 10-15 minuten lopen van Utrecht CS)

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

De kosten voor deze nascholing bedragen € 350,-
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Factuuradres