Inhoudelijke informatie

Doelgroep nascholing

Deze nascholing is bedoeld voor ervaren interne en externe vertrouwenspersonen

Incompany

We bieden deze nascholing ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.

Beschrijving nascholing

Vertrouwenspersonen hebben een signalerende en adviserende rol naar het management. Maar die adviserende rol goed vervullen is lang nog niet makkelijk. Veel vertrouwenspersonen worstelen dan ook met die rol. Vandaar dat we in het eerste deel van deze nascholing dieper in gaan op de vraag wat een adviseur nu eigenlijk tot een goede adviseur maakt. Vertrouwen blijkt hierbij keer op keer een kernwoord te zijn. Maar hoe zorg je voor vertrouwen bij het management zonder daarbij ook je onafhankelijkheid te verliezen?
We gaan hiermee aan de slag aan de hand van systemische patronen die kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Hoe herken je systemische principes die kunnen leiden tot ongewenst gedrag en wat doe je er dan mee richting het management?

Bij de opbouw van de workshop is gekozen om eerst in te zoomen op de vraag wat een adviseur tot een goede adviseur maakt. Omdat vertrouwen hier een zeer grote rol in speelt, onderzoeken we eerst hoe vertrouwen wordt opgebouwd en wat je als vertrouwenspersoon zelf kunt doen om het vertrouwen in jou als adviseur te vergroten.
In het tweede deel van de nascholing gaan we dieper in op patronen die kunnen leiden tot ongewenst gedrag en wat je daar als vertrouwenspersoon mee kunt vanuit je adviserende rol. In de nascholing maken we gebruik van afwisselende werkvormen en nodigen we deelnemers van harte uit om eigen casuïstiek in te brengen. In overleg met de deelnemers behoort een systemische opstelling rondom een thema of vraag tot de mogelijkheden. De workshop richt zich met name op de adviserende taak.

 

Data nascholing

23 mei 2024 van 09.30 - 16.30 uur
12 december 2024 van 09.30 - 16.30 uur -- VOL

Praktische informatie

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur volgen van de nascholing en 1 uur reflectie na afloop van de dag.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

Vanaf 1 januari 2024 bedragen de kosten van al onze nascholingen 415 euro.
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Ik wil me Inschrijven voor de nascholing "De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief"

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen