Inhoudelijke informatie

Juridisch kader en de positie van de vertrouwenspersoon

Doelgroep nascholing
De nascholing richt zich op zowel interne als externe vertrouwenspersonen

Beschrijving nascholing
De workshop richt zich op juridische verdieping in drie aspecten van de taak van vertrouwenspersoon. Door je bewust te zijn van je juridische positie en een goede kennis te hebben van de wetgeving en de jurisprudentie over de aanpak van ongewenst gedrag, verwerf je een steviger positie binnen de organisatie, kun je je werk beter doen en meer invloed uitoefenen.

Tijdens de workshop wordt de nieuwste wetgeving en meest recente jurisprudentie besproken en worden ervaringen uitgewisseld. Zo verkrijg je nieuwe inspiratie en inzichten om mee aan de slag te gaan in je eigen organisatie of als extern vertrouwenspersoon bij de aangesloten organisaties.

De workshop wordt gegeven door mr. Margriet Maris. Margriet is zelfstandig mediator/jurist en werkt sinds 2008 ook als extern vertrouwenspersoon binnen onder andere het welzijnswerk. Ze had zitting in klachtencommissies van Riagg Rijnmond en politie Rotterdam-Rijnmond. De deskundigheid van Margriet ligt op het terrein van de aanpak van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Van 1988 tot 2013 was zij verbonden aan antidiscriminatie bureau stichting RADAR.

Data nascholing

nog in te vullen

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur volgen van de nascholing en 1 uur reflectie na afloop van de dag.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten nascholing

De kosten voor deze nascholing bedragen € 350,-
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor Nascholing Dieper in op het recht

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen