Inhoudelijke informatie

Doelgroep

Deze nascholing richt zich op zowel interne als externe vertrouwenspersonen.

Incompany

We bieden deze nascholing ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.

Beschrijving nascholing

Wilt u uw kennis en vaardigheden verder verbreden en verdiepen, dan is dit een leerzame nascholing. Alle drie de rollen van de vertrouwenspersoon komen aan bod. Aan de hand van ons gespreksmodel voor de ondersteuning tijdens de klachtafhandeling, nemen we de hele klachtafhandeling nog een keer door met de do’s en don’ts. We gebruiken een methode casuïstiekbespreking om naar aanleiding van verschillende casussen uw rol als vertrouwenspersoon verder uit te diepen. Aan de hand van deze casus kijken we niet alleen naar de ondersteuning bij de afhandeling van kwesties o.a. naar de juridische aspecten, kaders en protocollen, maar ook wat u n.a.v. deze casus kunt doen in uw voorlichtende en adviserende rol. We maken gebruik van verschillende oefenopdrachten en u kunt uw eigen casuïstiek deze dag inbrengen.

De nascholing richt zich op de volgende taken:
-opvang van melders en afhandeling van kwesties
-PR en voorlichting
-signalering en advisering

De opfrisdag wordt begeleid door een ervaren trainer en vertrouwenspersoon (bij max 6 deelnemers) en door twee trainers (bij mee dan 8 deelnemers). Hierdoor is kan er volop gedifferentieerd worden. De leeropbrengst zit voor een belangrijk deel in de feedback die gegeven wordt n.a.v. de oefenopdrachten. Door de inzet van meerdere trainers bij 8 personen waarborgen we de individuele aandacht die elke vertrouwenspersoon verdient.

Data nascholing

6 december 2024 van 09.30 tot 16.30 uur

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur volgen van de nascholing en 1 uur reflectie na afloop van de dag.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

Vanaf 1 januari 2024 bedragen de kosten van al onze nascholingen 415 euro.
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor Opfrisdag voor vertrouwenspersonen

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen