Inhoudelijke informatie

Doelgroep opfrisdag
Zowel externe als interne vertrouwenspersonen die meer willen leren over het herkennen van de effecten van traumatische gebeurtenissen.

Beschrijving nascholing
Vertrouwenspersonen komen binnen hun werk regelmatig in aanraking met melders die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het is van belang dat de vertrouwenspersoon inzicht heeft in het verwerkingsproces na het meemaken van een schokkende gebeurtenis en wat normale reacties kunnen zijn na het meemaken hiervan. Tevens is het goed te signaleren wanneer de verwerking niet loopt en waar mogelijk heen verwezen kan worden. Deze nascholing is bedoeld voor interne- en externe vertrouwenspersonen, die hun kennis willen uitbreiden over traumaopvang en het verwerkingsproces na het meemaken van schokkende gebeurtenissen. De nascholing is toegespitst op de rol van de vertrouwenspersoon. Wat zijn de does en de don’ts.
De nascholing wordt gegeven door Drs. Pepita David, GZ psycholoog en psychotherapeut BIG en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Tevens is zij werkzaam als opleider, coach en supervisor.

De nascholing richt zich voornamelijk op de klachtafhandeling en op de doorverwijzende rol van de vertrouwenspersoon.

Startdata

9 november 2021 van 09.30 tot 16.30 uur

27 april 2022 van 09.30 tot 16.30 uur

22 november 2022 van 09.30 tot 16.30 uur

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur volgen van de nascholing en 1 uur reflectie na afloop van de dag.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht (op 10-15 minuten lopen van Utrecht CS)

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

De kosten voor de opfrisdag bedragen € 350,-
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Factuuradres