Inhoudelijke informatie

Doelgroep

De bij- en nascholing richt zich op vertrouwenspersonen die hun kennis op het gebied van ziekteverzuim willen vergroten of verdiepen en deze kennis vervolgens op adequate wijze toe kunnen passen in de praktijk. Daarbij richt de bij- en nascholing zich vooral op het onderdeel: opvangen, begeleiden, voorlichten, adviseren en informeren uit de functiebeschrijving van de vertrouwenspersoon zoals vastgesteld door de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen.

Incompany

We bieden deze nascholing ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.

Beschrijving nascholing

De bij- en nascholing bevat afwisselend theorie, praktische vaardigheden, gespreksvoering en het bespreken van casuïstiek.  Eigen ingebrachte casuïstiek van deelnemers wordt ook gebruikt tijdens deze dag. Door deze aanpak is er ook ruime specifieke aandacht voor individuele vragen en leerdoelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de nascholing aan bod:

 • Poortwachter proces en wettelijke kaders
 • PSA en RI&E
 • Rol en samenwerking (Arbo) professionals en bedrijfsarts
 • Relatie (ziekte) verzuim en ongewenst gedrag in een organisatie
 • Preventie en de rol van de vertrouwenspersoon
 • Rol en samenwerking (Arbo) professionals en bedrijfsarts
 • Sociale kaart en beleid
 • Doorverwijzen/adviseren: voor- en nadelen bespreken
 • Rechten en plichten werkgever en werknemer
 • Variabele gevolgen
 • STECR richtlijnen
 • Preventie en beleid
 • Betrokkenheid OR/PVT

 

Data nascholing

15 november 2024 van 09.30 tot 16.30 uur
10 april 2025 van 09.30 tot 16.30 uur
30 oktober 2025 van 09.30 tot 16.30 uur

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 6 uur voor het volgen van de nascholing en 2 uur voorbereiding en evaluatie/reflectie.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

Vanaf 1 januari 2024 bedragen de kosten van al onze nascholingen 415 euro.
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor de nascholing "De rol van de vertrouwenspersoon bij verzuim"

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen