Inhoudelijke informatie

Introductie op Integriteit

Doelgroep
De nascholing is bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen die zich willen verdiepen in het onderwerp Integriteit. In verband met de wijziging in de persoonscertificering is deze nascholing voor sommige vertrouwenspersonen verplicht. Zie hieronder:

Let op: Wijziging persoonscertificering LVV per 1-1-2021
De LVV heeft bepaald dat alle reeds gecertificeerde vertrouwenspersonen vanaf 1 januari 2021 een aanvullende nascholing over het onderwerp integriteit afgerond moeten hebben om hun certificering te kunnen behouden. Dat geldt dus voor alle vertrouwenspersonen die een 3-daagse opleiding hebben gevolgd. Dus ook voor de vertrouwenspersonen die in 2020 een 3-daagse opleiding (gaan) afronden. Vanaf 1 januari 2021 zullen alle nieuwe vertrouwenspersonen minimaal een 4-daagse opleiding dienen te volgen om zich te kunnen laten certificeren.

Beschrijving nascholing
In de nascholing gaan we dieper in op het begrip Integriteit. We belichten onder andere de verschillen tussen de taken van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) en een vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Daarbij nemen wetgeving en de procedures een belangrijke plaats in. Casuïstiek komt uitgebreid aan de orde evenals de vraag: wat kun je nu als vertrouwenspersoon? Reflectie op het eigen handelen neemt bij dit alles een belangrijke plaats in.

Data nascholing

10 september 2020 van 09.30 tot 16.30 uur (Gaat zeker van start) Let op: VOL!!

7 oktober 2020 van 09.30 tot 16.30 uur (Let op: online nascholing: VOL!)

10 november 2020 van 09.30 tot 16.30 uur (Let op: online nascholing: VOL!!)

13 oktober 2020 van 09.30 tot 16.30 uur (Let op: online nascholing)

27 november 2020 van 09.30 tot 16.30 uur (Let op: afhankelijk van Corona op locatie of Online)

17 december 2020 van 09.30 tot 16.30 uur (Let op: afhankelijk van Corona op locatie of Online )

12 februari 2021 van 09.30 tot 16.30 uur (Let op: afhankelijk van Corona op locatie of Online )

27 mei 2021 van 09.30 tot 16.30 uur (Let op: afhankelijk van Corona op locatie of Online )

 

 

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 2 uur voorbereiding en 6 uur volgen van de nascholing.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht (op 10-15 minuten lopen van Utrecht CS)

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

De kosten voor deze nascholing bedragen € 350,-
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Factuuradres