Inhoudelijke informatie

Introductie op Integriteit

Doelgroep
De nascholing is bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen die zich willen verdiepen in het onderwerp Integriteit. In verband met de wijziging in de persoonscertificering is deze nascholing voor sommige vertrouwenspersonen verplicht. Zie hieronder:

Incompany

We bieden deze nascholing ook incompany aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een prijsopgave.

Beschrijving nascholing

In de nascholing gaan we dieper in op het begrip Integriteit. We belichten onder andere de verschillen tussen de taken van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) en een vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Daarbij nemen wetgeving en de procedures een belangrijke plaats in. Casuïstiek komt uitgebreid aan de orde evenals de vraag: wat kun je nu als vertrouwenspersoon? Reflectie op het eigen handelen neemt bij dit alles een belangrijke plaats in.

Data nascholing

8 oktober 2024 van 09.30 - 16.30 uur

Praktische informatie

Duur van de nascholing
1 dag van 6 uur

Studiebelasting
8 uur, waarvan 2 uur voorbereiding en 6 uur volgen van de nascholing.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen

Locatie
Utrecht

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich heeft ingezet en de (voorbereidende) praktijkopdrachten heeft uitgevoerd, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor zijn/haar hercertificering. Het aantal uur voor de hercertificering bedraagt: 8

 

Kosten

Vanaf 1 januari 2024 bedragen de kosten van al onze nascholingen 415 euro.
Locatiekosten, materiaalkosten en lunch zijn inbegrepen.

Particulieren en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW!

Inschrijven

Ik wil me inschrijven voor nascholing Integriteit

Gegevens (zoals vermeld op paspoort of ID)

Organisatie

Factuuradres

Opmerkingen