Taakomschrijving office manager CVP-plus

Overleg met Compagnons
-Overleg en afstemming met compagnon(s) over potentiële scholingsopdrachten, incompany werkzaamheden, acquisities, klantcontacten
-afstemming over bedrijfsvoering, inzet medewerkers
-organiseren ‘personeelszorg’ in het algemeen
-afstemmen toekomstplannen (bv heidagen)

Algemene werkzaamheden t.b.v. het account externe vertrouwenspersonen CVP+
-Organiseren van samenwerking en afstemmen met andere vertrouwenspersonen over werkwijze,
-Organiseren intervisie en casuïstiek bespreking,
-Overzicht hebben en houden wat betreft het oppakken van meldingen, verdelen van vertrouwenspersonen over de meldingen, regelen vervanging tijdens vakanties, ziekte, etc.  
-Verwerken van uren
-Afstemming met externe dienstverleners zoals virtuele assistent, ICT-ondersteuner, webcrm, e-boekhouden
-Bijhouden landelijke ontwikkelingen op het vlak van vertrouwenswerk (wettelijke bepalingen, positie vertrouwenspersonen, keurmerken, etc.) en mogelijke vervolgacties koppelen
-AVG wetgeving implementeren
-Mailboxen beheren
-Bijhouden van klantgegevens crm-systeem
-Registratie van meldingen in crm-systeem
-Verdere contacten onderhouden met contactpersoon bij vragen vanuit organisaties

Werkzaamheden nieuwe klanten
-Offertes opstellen voor potentiële klanten
-Overeenkomst opstellen voor nieuwe klanten
-inregelen systemen t.b.v. nieuwe klant

Financiële werkzaamheden voor het onderdeel externe vertrouwenspersonen
-Overzicht hebben en houden van de inkomsten en uitgaven
-prognoses en begrotingen maken
-Betalen van facturen van ZZP-vertrouwenspersonen
-relatiebeheer in e-boekhouden invullen en bijhouden
-uren registratie